VIKTIGT MEDDELANDE! VI STÄNGER NER ALL VÅR VERKSAMHET TILL DEN 17 NOVEMBER! 28 oktober 2020

VIKTIGT MEDDELANDE!
Tyvärr får vi meddela om följande tråkiga besked.
Med anledning av nya rekommendationer ifrån Region Skåne så kommer vi att stänga ner hela föreningens verksamhet i 3 veckor (till tisdag den 17 november)
Beslutet gäller med omedelbar verkan.
Beslutet kan förlängas vid behov.
 
VIKTIGT MEDDELANDE! VIKTIGT MEDDELANDE!
 
Korpen Malmö stänger all sin verksamhet i perioden 27 oktober – 17 november.
Vi jobbar för fullt med att kolla möjligheter för att flytta inställd verksamhet i ovanstående period till andra datum.
 
Allmänna råd i region Skåne
27 oktober – 17 november
 
Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör
1. undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel,
 
2. avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med
undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 
3. avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte
idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, och
 
4. om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 
Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala
utbrott av covid19.
 
Mer info kommer löpande!
 
Med idrottslig hälsning
Korpen Malmö