MYCKET VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE COVID-19 27 oktober 2020

Korpen Malmö IF har precis tagit emot beskedet om nya skärpta råd gällande COVID – 19
Korpen Malmös styrelse kommer att ha ett extrainsatt styrelsemöte ikväll TISDAG 27 OKTOBER
där vi kommer behandla den nya verklighet & utmaning vi står inför.
 
Gällande aktiviteter i kväll tisdag 27 oktober så kommer vi att ta kontakt med respektive lagledare om en kort stund per telefon & Mejl.
 
Nedan följer den info som vi delgetts för en stund sedan.
 
Skärpta råd i tre veckor
 
De skärpta råden för Skåne gäller från och med idag och tre veckor framåt. För boende och besökare i Skåne gäller att bidra till att alla kan hålla avstånd och minska trängsel.
 
Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
 
Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 
Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
 
Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
 
Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 
Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.
 
– De skärpta råden är en allvarlig signal som vi måste ta hänsyn till både på jobb och i privatlivet. Samtidigt är det viktigt att vi tar hand om vår hälsa, både socialt och fysiskt. Det gäller nu att hitta balansen mellan att vara försiktig och att än mer noga följa råden om att hålla avstånd, säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander.