Personal

Ola Pettersson

Föreningschef * Övergripande föreningsfrågor (OBS! Ej löpande verksamhetsfrågor)

 

Susanna Larsson

Föreningssekreterare * Löpande frågor om vår verksamhet

 

Amara Azeem

Ekonomiansvarig * Löpande frågor om vår verksamhet samt frågor om Ekonomi