Personal

Ola Pettersson

Föreningschef

Susanna Larsson

Konsulent

Ljliljana Kostroman

Föreningsadministratör / Ansvarig Neptuniskolan

Amara Azeem

Ekonomiansvarig