Klicka här för att läsa avtal mellan
Korpen Malmö Idrottsförenings styrelse & deltagande lag