Tävlingsbestämmelser 7-manna fotboll Inomhus

Vid frågor angående våra tävlingsbestämmelser kontakta följande person:

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

§ 1. Uppträd med respekt och vördighet gentemot domare, medspelare och lagkompisar.

§ 2. Endast personliga medlemmar anslutna till KMI Malmö äger rätten att deltaga i KMI:s arrangemang.

§ 3. Endast medlemmar som är registrerade till KMI Malmö respektive arrangemang får deltaga i aktuell match. Vid eventuellt användande av ny spelare skall detta alltid registreras utan undantag på KMI:s hemsida före aktuell match.

KMI äger rätten att begära legitimation av berörda spelare som deltar i KMI:s arrangemang.

Vid upprepande regelbrott av § 3 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 4. Ansvarig lagledare skall skriva matchrapport i god tid före utsatt matchtid! På förtryckt matchrapport skall det kryssas i vilka spelare som deltar i aktuell match samt tröjnummer på dessa.
Vid ej korrekt ifylld matchrapport äger KMI rätten att diskvalificera berört lag.

Vid ej rätt ifylld matchrapport tilldöms laget en straffavgift på 100 kr samt att
motståndarlaget döms till segrare med 7 – 0. Avgiften dras ifrån garantiavgiften.

Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

Vid upprepande regelbrott av § 4 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 5. Match skall genomföras på i spelordningen fastställd tidpunkt. Styrelsen äger rätten att under tävlingens gång göra ändringar i spelordningen.

§ 6. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O seger med 0-3. Vid lämnande av två W.O matcher utesluts berört lag ur aktuell serie. Aktuell serie räknas om och samtliga resultat mot berört lag strykes ifrån resultatlistan. Inga avgifter betalas tillbaka.

Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna W.O.
Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

Matchledare:

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

Att observera! W.O avgift: 600 kr per lämnad W.O match. W.O avgiften skall betalas utan undantag.

§ 7.
Matchändringar som endast av får göras av ansvarig matchledare kan endast i undantagsfall beviljas. Matchändringar skall skriftligen insändas till KMI senast 14 dagar före fastställd matchtid.
Om lag ej kan spela på KMI fastställt match datum senare än 14 dagar, kan ansvarig matchledare i undantagsfall bevilja detta. Berörd lagledare skall då ringa eller skriva till ansvarig matchledare:

Matchledare:

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

Gäller det matchändring samma dag är det av extra stor vikt att även ringa till ansvarig matchledare.

Flyttmatch Tariff 1;
Flytt av match 14 dagar före ordinarie matchdatum.
Kostnad 400 kr

Flyttmatch Tariff 2;
Flytt av match senare än 14 dagar före ordinarie matchdatum.
Kostnad 600 kr

Flyttmatch Tariff 3;
Flytt av match samma dag som ordinarie matchdatum.
Kostnad 800 kr

Flyttmatch Tariff 4;
En “smutsig” w.o. kostar 1600 kr.
Detta innebär att laget inte har meddelat föreningen eller motståndarlaget att de inte kan komma.

§ 8. KMI äger rätten att stänga av lag/spelare ifrån KMI:s arrangemang om laget har ekonomiska skyldigheter till KMI. Aktuellt lag/spelare förblir avstängd till betalning sker.

§ 9. Lagen skall bära med enhetlig färg tryckta numrerade tröjor. Endast siffror på rygg godkännes. Ditmålade siffror är ej tillåtna. Vid samma tröjfärg vid aktuell match enligt matchkalendern är alltid bortalaget skyldigt att byta matchtröja till annan tröjfärg.

Det lag som ej uppgett tröjfärg i programmet räknas alltid som bortalag om motståndarlaget har likadan eller snarlik färg på matchtröjorna så att ansvarig aktuell matchledare ej kan skilja lagen åt.

§ 10. Benskydd är obligatoriskt! Har spelare ej benskydd samt strumpor som täcker över dessa, får berörd spelare ej deltaga.

§ 11. Lagsammansättning 7 spelare + max 9 avbytare per match. ( 6 utespelare + 1 målvakt )

§ 12. Följande poängberäkning tillämpas: Vinst ger 3 poäng och oavgjort ger 1 poäng.

I händelse av att lagen i en och samma match uteblir räknas 0-0 i kvot och inget av berörda lag erhåller någon poäng. Berörda lag erläggs även att betala en straffavgift på 400 kr per lag.

§ 13. Örhänge, halsband, ringar, klockor samt all typ av piercing är strängeligen förbjudet att ha på sig under alla KMI:s arrangerade fotbollsmatcher! Det är ej tillåtet att tejpa över några smycken.

§ 14. Speltiden är 2 x 20 minuter med en minuts halvtidsvila. Minst 5 spelare + målvakt vid avspark.
KMI tillhandahåller matchboll storlek 5.

§ 15. Licensierade spelare i SV. FF äger ej rätten att deltaga i KMI:s arrangemang. 90 dagars karens räknas. Tiden 15 oktober – 15 april räknas som 90 dagar.
Dispens gällande § 15 ges till spelare som representerar KMI:s representationslag som äger rätten att deltaga i våra serier i sina respektive korplag.

§ 16. Offside tillämpas inte.

§ 17. Inkast har ersatts med inspark, vilken ej får gå direkt i mål.

§ 18. Vid byte av spelare tillämpas flygande byten. Fria antal byten.

 § 19. Endast Fotbollsskor med långa dobbar är tillåtna! (Dock ej skor med skruvdubbar)
Fotbollsskor med slät sula samt grusskor är strängt förbjudna!
Spelare som använder andra skor såsom inomhusskor, grusskor kommer att vägras spel i aktuell match.

§ 20. Om bollen träffar taket eller lamparmatur dömes inspark från långlinjen till icke felande lag.

§ 21. Samtliga lagkaptener skall bära armbindel som bryter mot tröjfärgen.

§ 22 . Herrlag kan genom att söka dispens ifrån KMI tillåtas ha 4 damer med i laguppställningen per match.
Det är endast tillåtet att använda 2 damer på plan samtidigt.

§ 23. Målvakt får ej ta upp med händerna vid avsiktlig bakåtpass som passas ifrån medspelares fot. Gäller även inspark ifrån sidlinjerna.

§ 24. Målvakt får hålla i bollen med händerna i högst 6 sek. Målvakt får ta valfritt antal steg inom straffområdet inom ovannämnda tid.

§ 25. Inspark får göras från vilken sida som helst om målet. Vid hörna äger domaren rätten att bestämma vilken sida hörnan skall spelas ifrån.

§ 26. Målvakt får vid straffspark flytta sig sidled jämns mållinjen, men måste stå kvar på mållinjen tills dess att bollen spelats av straffläggare.

§ 27. Protest skall skriftligen insändas till styrelsen. Skrivelse samt avgift skall vara KMI tillhanda senast 48 timmar efter spelad berörd match.

Protest inkommen senare än 48 timmar efter spelad match behandlas inte. Protest avgift 100 kr.
Protestavgiften dras ifrån garantiavgiften.

§ 28. Varning samt utvisning utdelas till spelare enligt SV. FF: s regler. Vid grov utvisning är spelaren avstängd det straff som utdöms av KMI:s tävlingskommitté. Beslut meddelas skriftligen samt telefonledes till ansvarig lagledare.

§ 29. Åldersgränsen för att delta i KMI:s arrangemang är 15 år.

§ 30. I övrigt gäller SV. FF tävlingsbestämmelser.

§ 31. Slutspelad serie avgörs enligt nedanstående;

1, Poäng
2, Målskillnad
3, Flest gjorda mål
4, Inbördes möte
5, Lottdragning

Länkar: http://www.svenskfotboll.se