Tävlingsbestämmelser 7-manna fotboll Inomhus

Vid frågor angående våra tävlingsbestämmelser kontakta följande person:

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: info@korpenmalmoif.se

§ 1. Uppträd med respekt och vördighet gentemot domare, medspelare och lagkompisar.

§ 2. Endast personliga medlemmar anslutna till KMI Malmö äger rätten att deltaga i KMI:s arrangemang.

§ 3. Endast medlemmar som är registrerade till KMI Malmö respektive arrangemang får deltaga i aktuell match. Vid eventuellt användande av ny spelare skall detta alltid registreras utan undantag på KMI:s hemsida före aktuell match.

KMI äger rätten att begära legitimation av berörda spelare som deltar i KMI:s arrangemang.

Vid upprepande regelbrott av § 3 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 4. Ansvarig lagledare skall skriva matchrapport i god tid före utsatt matchtid! På förtryckt matchrapport skall det kryssas i vilka spelare som deltar i aktuell match samt tröjnummer på dessa.
Vid ej korrekt ifylld matchrapport äger KMI rätten att diskvalificera berört lag.

Vid ej rätt ifylld matchrapport tilldöms laget en straffavgift på 100 kr samt att
motståndarlaget döms till segrare med 7 – 0. Avgiften dras ifrån garantiavgiften.

Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

Vid upprepande regelbrott av § 4 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 5. Match skall genomföras på i spelordningen fastställd tidpunkt. Styrelsen äger rätten att under tävlingens gång göra ändringar i spelordningen.

§ 6. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O seger med 0-3. Vid lämnande av 4 W.O matcher utesluts berört lag ur aktuell serie.

Aktuell serie räknas om enligt nedanstående regler;

7 manna serie DUBBELMÖTE
A 1, Om berört lag diskas ifrån serie i omgång 1 till 11: Samtliga resultat strykes & berört lag nollas.
B 1, Om berört lag diskas ifrån serie i omgång 12 till 22: Samtliga kvarvarande lag i serien tilldömes segern med 3-0 i samtliga spelade matcher samt i samtliga kvarvarande matcher.
VIKTIG NOTERING GÄLLANDE B 1, I omgång 21 och 22 så gäller inte regel B1 om det blir en negativ serietabell för den som leder serien i omgång 21. Om denna situation inträffar så är det laget som leder serien i omgång 21 som koras som serievinnare om det drabbar berört lag på ett negativt sätt.

7 manna serie ENKELMÖTE
B 2, Om berört lag diskas ifrån serie i omgång 1 till 6: Samtliga resultat strykes & berört lag nollas. segern med 3-0 i samtliga spelade matcher samt i samtliga kvarvarande matcher.
B 2, Om berört lag diskas ifrån serie i omgång 7 till 11: Samtliga kvarvarande lag i serien tilldömes segern med 3-0 i samtliga spelade matcher samt i samtliga kvarvarande matcher.
VIKTIG NOTERING GÄLLANDE B 1, I omgång 10 och 11 så gäller inte regel B1 om det blir en negativ serietabell för den som leder serien i omgång 10. Om denna situation inträffar så är det laget som leder serien i omgång 10 som koras som serievinnare om det drabbar berört lag på ett negativt sätt.

OBSERVERA! Ovanstående metoder gäller även vid andra serieomgångsantal. (2 sista serie omgångarna oberoende av serieomgångsantal vid seriestart)

Inga avgifter betalas tillbaka.
Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna W.O.
Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

Matchledare:

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

ATT OBSERVERA!
W.O avgift: 600 kr per lämnad W.O match. W.O avgiften skall betalas utan undantag.
W.O avgiften dras ifrån garantissumman.
ATT OBSERVERA!
En “smutsig” w.o. kostar 1600 kr.
Detta innebär att laget inte har meddelat föreningen eller motståndarlaget att de inte kan komma.
W.O avgiften dras ifrån garantissumman.

§ 7. Matchändringar tillåts ej är matchkalendern är definitivt fastställd.

§ 8. KMI äger rätten att stänga av lag/spelare ifrån KMI:s arrangemang om laget har ekonomiska skyldigheter till KMI. Aktuellt lag/spelare förblir avstängd till betalning sker.

§ 9. Lagen skall bära med enhetlig färg tryckta numrerade tröjor. Minimum 21 centimeter!
Endast tryckta siffror på rygg godkännes! Ditmålade / tejpade siffror är ej tillåtna.
Vid samma tröjfärg vid aktuell match enligt matchkalendern är alltid bortalaget skyldigt att byta matchtröja till annan tröjfärg.

Det lag som ej uppgett tröjfärg i programmet räknas alltid som bortalag om motståndarlaget har likadan eller snarlik färg på matchtröjorna så att ansvarig aktuell matchledare ej kan skilja lagen åt.

§ 10. Benskydd är obligatoriskt! Har spelare ej benskydd samt strumpor som täcker över dessa, får berörd spelare ej deltaga.

§ 11. Lag sammansättning 7 spelare + max 9 avbytare per match. ( 6 utespelare + 1 målvakt )

§ 12. Följande poängberäkning tillämpas: Vinst ger 3 poäng och oavgjort ger 1 poäng.

I händelse av att lagen i en och samma match uteblir räknas 0-0 i kvot och inget av berörda lag erhåller någon poäng. Berörda lag erläggs även att betala en straffavgift på 400 kr per lag.

§ 13. Örhänge, halsband, ringar, klockor samt all typ av piercing är strängeligen förbjudet att ha på sig under alla KMI:s arrangerade fotbollsmatcher! Det är ej tillåtet att tejpa över några smycken.

§ 14. Speltiden är 2 x 20 minuter med en minuts halvtidsvila. Minst 4 utespelare + 1 målvakt totalt 5 spelare vid avspark.

§ 15. Licensierade spelare i SV. FF äger ej rätten att deltaga i KMI arrangemang om inget annat anges.
Spelare som spelat aktivt under tävlingssäsong 2023 är ej tillåten att spela i Inomhussäsongen 2023-2024. Dispens gällande § 15 ges till spelare som är över 35 år och spelar i aktivt i Skånebolls oldboysserie.

Vid användande av aktivt licensierad spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

§ 16. Offside tillämpas inte.

§ 17. Inkast har ersatts med inspark, vilken ej får gå direkt i mål.

§ 18. Vid byte av spelare tillämpas flygande byten. Fria antal byten.

 § 19. Endast Fotbollsskor med långa dobbar är tillåtna! (Dock ej skor med skruvdubbar)
Fotbollsskor med slät sula samt grusskor är strängt förbjudna!
Spelare som använder andra skor såsom inomhusskor, grusskor kommer att vägras spel i aktuell match.

§ 20. Om bollen träffar taket eller lamparmatur dömes inspark från långlinjen till icke felande lag.

§ 21. Samtliga lagkaptener skall bära armbindel som bryter mot tröjfärgen.

§ 22 . lagen äger rätten att blanda både damer & herrar i sina lag utan restriktioner.

§ 23. Målvakt får ej ta upp med händerna vid avsiktlig bakåtpass som passas ifrån medspelares fot. Gäller även inspark ifrån sidlinjerna.

§ 24. Målvakt får hålla i bollen med händerna i högst 6 sek. Målvakt får ta valfritt antal steg inom straffområdet inom ovannämnda tid.

§ 25. Inspark får göras från vilken sida som helst om målet. Vid hörna äger domaren rätten att bestämma vilken sida hörnan skall spelas ifrån.

§ 26. Målvakt får vid straffspark flytta sig sidled jämns mållinjen, men måste stå kvar på mållinjen tills dess att bollen spelats av straffläggare.

§ 27. Protest skall skriftligen insändas till Korpen Malmö. Skrivelse samt avgift skall vara KMI tillhanda senast 24 timmar efter spelad berörd match.

Protest inkommen senare än 24 timmar efter spelad match behandlas inte. Protest avgift 200 kr.
Protestavgiften dras ifrån garantiavgiften.

§ 28. 2 gula kort i en och samma match till en och samma person innebär per automatik att berörd spelare är avstängd nästkommande match.
Vid rött kort direkt är berörd spelare avstängd nästkommande match samt det straff som eventuellt utdöms av KMI tävlingskommitté.
Tävlingskommitténs beslut meddelas per e-post till ansvarig lagledare.
Spelare blir per automatik avstängd nästkommande match efter 3 st gula kort under seriens gång.
KMI skickar ut mail till ansvarig lagledare gällande berörd avstängd spelare.

Använder man fysiskt våld, uttalar hot, spelar hårt och våldsamt i syfte att skada någon annan person så är det per automatik 1 års avstängning ifrån föreningens all verksamhet som gäller!

§ 29. Nolltolerans gällande svordomar och olämpligt uppträdande renderar i gult eller rött kort beroende på grovheten i förseelsen.

Skriker man något av nedanstående högt rakt ut i luften, efter att t ex. ha missat en målchans, så skall det vara grov utvisning. Samma gäller om man riktar det mot domare, motståndare, medspelare, ledare eller publik/åskådare

Exempel på könsord som kommer att bestraffas med rött kort:
Kuk, fitta, knulla, rövhål …
Exempel på kränkande ord som kommer att bestraffas med rött kort:
Blatte, Svenne, hora, bög, neger…

Springer man omkring och använder andra olämpliga ord hela tiden, t ex när man missar en passning, så skall det vara muntlig erinran. Likaså om man spontant riktar det mot en motståndare efter att ha blivit fälld.

Om man däremot förolämpar motståndaren genom att säga; ”din djävul” skall det vara varning.
Om man skriker en svordom högt rakt ut i luften skall det vara varning.
Exempel på svordomar som kommer att bestraffas: Fan, helvete, djävlar…

Följande ska bestraffas med utvisning för grov förseelse och anmälas till KF Malmös TK (Tävlingskommittén)

  • Allt fysiskt våld och alla former av hot mot domare.
  • Obscena eller kränkande gester riktade mot spelare, ledare, domare eller publik

Ovanstående direktiv är ett klargörande från fotbollsrörelsen som ett stöd till alla domare och ledare. Därutöver gäller, för alla andra uttryck och gester, domarens egen bedömning och regeltolkning. Skillnaden är att ovanstående direktiv gäller oavsett plats, situation eller omständighet och lämnar inget utrymme för tolkning eller bedömning, av domare eller annan. Således bör samtliga ledare tillämpa direktivet även på träning och andra verksamhetsrelaterade sammanhang.

§ 30. Åldersgränsen för att delta i KMI:s arrangemang är 15 år.

§ 31. I övrigt tar vi stöd av SV. FF tävlingsbestämmelser.

§ 32. Slutspelad serie avgörs enligt nedanstående;

1, Poäng
2, Målskillnad
3, Flest gjorda mål
4, Inbördes möte

5, Lottdragning

§ 33. Korpen Malmö tillhandahåller matchboll strl 5