Styrelsemöte

Styrelsen håller möten en gång i månaden.

Nästa styrelsemöte:

18/4 2016 kl. 17:00

Om medlemmar vill skicka in en skrivelse med förslag på förbättringar för föreningen eller andra synpunkter går det bra att maila ordförande på info@korpenmalmoif.se