Flytta match/Lämna WO

Behöver ni flytta match eller lämna W.O.?

Kontakta nedanstående person:
Johan Canabaté
Matchledare Korpen Malmö Idrottsförening
Tlf: 0707-545653
E post: johan@korpenmalmoif.se

ATT OBSERVERA!

Vid eventuell flytt eller lämnande av w.o gäller nedanstående;

§ 9. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O seger med 0-3.
Vid lämnande av 2 W.O matcher utesluts berört lag ur aktuell serie.
Aktuell serie räknas om och samtliga resultat mot berört lag strykes ifrån resultat listan.
Inga avgifter betalas tillbaka.
Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna w.o.
Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

Kostnad: 600 kr per lämnad W.O match.

§ 10. Matchändringar som endast av får göras av ansvarig matchledare kan endast i undantagsfall beviljas.
Matchändringar skall skriftligen insändas per epost till KMI senast 14 dagar före fastställd matchtid.
Om lag ej kan spela på KMI fastställt match datum senare än 14 dagar, kan ansvarig matchledare i undantagsfall bevilja detta.
Berörd lagledare skall då ringa eller skriva till ansvarig matchledare:

Gäller det matchändring samma dag är det av extra stor vikt att både ringa och meddela per epost till ansvarig matchledare.

Flyttmatch Tariff 1;
Flytt av match 14 dagar före ordinarie matchdatum.
Kostnad: 400 kr
(Behövs inget godkännande av motståndare)

Flyttmatch Tariff 2;
Flytt av match senare än 14 dagar före ordinarie matchdatum.
Kostnad: 600 kr
(Motståndarna äger rätten att neka flytt av match)

Flyttmatch Tariff 3;
Flytt av match samma dag som ordinarie matchdatum.
Kostnad: 800 kr
(Motståndarna äger rätten att neka flytt av match)

För mer information se tävlingsbestämmelserna.

Notering: Korpen Malmö IF äger rätten att göra ändringar i spelschemat under seriens gång.