Medlemsinfo

Att vara medlem i Korpen Malmö
För att kunna träna eller spela matcher med Korpen Malmö måste du vara medlem. 
Medlem blir du genom att betala medlemsavgift till föreningen.
Föreningen måste ha ditt fullständiga personnummer. Detta för att Riksidrottsförbundet och Korpen Malmö ska kunna registrera er som medlemmar i Svensk Idrott. 
I medlemskapet ingår försäkring om du skulle skada dig vid något träningstillfälle.
Medlemskapet erbjuder också en gemenskap och ett sammanhang där du möter andra med samma intressen som dig själv – du blir en del av den svenska idrottsrörelsen. 
Som medlem kan du ta del av vad Korpen Malmö erbjuder, och du har också möjlighet att påverka och ta ansvar för Korpen Malmös framtida utveckling.