Årsmöteshandlingar

Vill du som medlem ta del av föreningens årsmötesprotokoll?
Kontakta Korpen Malmö;

E-post: info@korpenmalmoif.se 
Mobil: 0707-545650