Årsmöte för Verksamhetsåret 2022

Årsmötesdag är bestämd till fredag 24 februari.

Kallelse skickas ut per e-post samt annonseras på vår hemsida
samt på vår FB sida.