Årsmöte för Verksamhetsåret 2021

Mer info kommer i januari 2022

Kallelse skickas ut per e-post samt annonseras på vår hemsida
samt på vår FB sida.