Årsmöte för Verksamhetsåret 2021

Årsmötesdag är bestämd till 25 februari.

Kallelse skickas ut per e-post samt annonseras på vår hemsida
samt på vår FB sida.