Årsmöte för Verksamhetsåret 2020

Årsmöte gällande verksamhetsåret 2020 avhålls 25 februari 2021.

Kallelse skickas ut per e-post samt annonseras på vår hemsida
samt på vår FB sida.