Årsmöte för Verksamhetsåret 2024

Årsmötesdag är bestämd till onsdag 26 februari 2025

Kallelse skickas ut per e-post samt annonseras på vår hemsida
och på vår FB sida.