Styrelsen

Styrelsen håller möte en gång i månaden. Om medlemmar vill skicka in en skrivelse med förslag på förbättringar för föreningen eller andra synpunkter går det bra att maila till info@korpenmalmoif.se

Peter Abrahamsson

Ledamot

Francisco Canabate

Ordförande

Peter Lindberg

Kassör

Magnus Malmberg

Suppleant

Paul Malmquist

Ledamot

Ella Kadefors

Ledamot