Styrelsen

Styrelsen håller möten en gång i månaden. Om medlemmar vill skicka in en skrivelse med förslag på förbättringar för föreningen eller andra synpunkter går det bra att maila info@korpenmalmoif.se

Peter Abrahamsson

Kassör

Lotta Lithner

Ledamot

Francisco Canabate

Vice Ordförande

 

Peter Lindberg

Ledamot

Marie Wahlgren

Ordförande

Johanna Jönsson

Suppleant