Styrelsen

Styrelsen håller möten en gång i månaden. Om medlemmar vill skicka in en skrivelse med förslag på förbättringar för föreningen eller andra synpunkter går det bra att maila info@korpenmalmoif.se

Peter Abrahamsson

Kassör

Sara Zederfeldt

Ledamot

Francisco Canabate

Vice Ordförande

Peter Lindberg

Ledamot

Marie Wahlgren

Ordförande

 

Johanna Jönsson

Suppleant