Styrelsen

Styrelsen håller möte en gång i månaden. Om medlemmar vill skicka in en skrivelse med förslag på förbättringar för föreningen eller andra synpunkter går det bra att maila till info@korpenmalmoif.se

Peter Abrahamsson

Suppleant

Francisco Canabate

Ordförande

Peter Lindberg

Kassör

Paul Malmquist

Ledamot

Ella Kadefors

Ledamot

Jasmine Steen

Vice Ordförande