Styrelsen

Styrelsen håller möten en gång i månaden. Om medlemmar vill skicka in en skrivelse med förslag på förbättringar för föreningen eller andra synpunkter går det bra att maila info@korpenmalmoif.se

Peter Abrahamsson

Kassör

Lotta Lithner

Suppleant

Francisco Canabaté

Ordförande

 

Michael Akin-Wumi Popoola

Ledamot

Peter Lindberg

Ledamot