Tävlingsbestämmelser Five A Side

Vid frågor angående våra tävlingsbestämmelser kontakta följande person:

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

§ 1. Uppträd med respekt och vördighet gentemot domare, medspelare och lagkompisar.

§ 2. Endast personliga medlemmar anslutna till KMI Malmö äger rätten att deltaga i KMI:s arrangemang.

§ 3. Endast medlemmar som är registrerade till KMI Malmö respektive arrangemang får deltaga i aktuell match. Vid eventuellt användande av ny spelare skall detta alltid registreras utan undantag på KMI:s hemsida före aktuell match.

KMI äger rätten att begära legitimation av berörda spelare som deltar i KMI:s arrangemang.

Vid upprepande regelbrott av § 3 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 4. Ansvarig lagledare skall skriva matchrapport i god tid före utsatt matchtid! På förtryckt matchrapport skall det kryssas i vilka spelare som deltar i aktuell match samt tröjnummer på dessa.
Vid ej korrekt ifylld matchrapport äger KMI rätten att diskvalificera berört lag.

Vid ej rätt ifylld matchrapport tilldöms laget en straffavgift på 100 kr samt att
motståndarlaget döms till segrare med 7 – 0. Avgiften dras ifrån garantiavgiften.

Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

Vid upprepande regelbrott av § 4 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 5. Match skall genomföras på i spelordningen fastställd tidpunkt. Styrelsen äger rätten att under tävlingens gång göra ändringar i spelordningen.

§ 6. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O seger med 0-3. Vid lämnande av 3 W.O matcher utesluts berört lag ur aktuell serie.

Aktuell serie räknas om enligt nedanstående regler;
Om berört lag diskas ifrån serie samtliga resultat strykes & berört lag nollas.

Inga avgifter betalas tillbaka.
Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna W.O.
Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

Matchledare:

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

Att observera! W.O avgift: 600 kr per lämnad W.O match. W.O avgiften skall betalas utan undantag.
En “smutsig” w.o. kostar 1600 kr.
Detta innebär att laget inte har meddelat föreningen eller motståndarlaget att de inte kan komma.

Matchledare:

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

Gäller det matchändring samma dag är det av extra stor vikt att även ringa och skicka sms till ansvarig matchledare.

§ 8. KMI äger rätten att stänga av lag/spelare ifrån KMI:s arrangemang om laget har ekonomiska skyldigheter till KMI. Aktuellt lag/spelare förblir avstängd till betalning sker.

§ 9. Lagen skall bära med enhetlig färg tryckta numrerade tröjor. Minimum 21 centimeter!
Endast tryckta siffror på rygg godkännes! Ditmålade / tejpade siffror är ej tillåtna.
 Vid samma tröjfärg vid aktuell match enligt matchkalendern är alltid bortalaget skyldigt att byta matchtröja till annan tröjfärg.

Det lag som ej uppgett tröjfärg i programmet räknas alltid som bortalag om motståndarlaget har likadan eller snarlik färg på matchtröjorna så att ansvarig aktuell matchledare ej kan skilja lagen åt.

§ 10. Benskydd är obligatoriskt! Har spelare ej benskydd samt strumpor som täcker över dessa, får berörd spelare ej deltaga. Endast kortbyxor är tillåtna.
Spel i långbyxor är förbjudet undantaget för målvakt samt personer som av personliga skäl inte kan spela i långbyxor.

§ 11. Lagsammansättning 5 spelare + max 11 avbytare per match. ( 4 utespelare + 1 målvakt )

§ 12. Följande poängberäkning tillämpas: Vinst ger 3 poäng och oavgjort ger 1 poäng.

I händelse av att lagen i en och samma match uteblir räknas 0-0 i kvot och inget av berörda lag erhåller någon poäng. Berörda lag erläggs även att betala en straffavgift på 400 kr per lag.

§ 13. Örhänge, halsband, ringar, klockor samt all typ av piercing är strängeligen förbjudet att ha på sig under alla KMI:s arrangerade fotbollsmatcher! Det är ej tillåtet att tejpa över några smycken.

§ 14. Speltiden är 2 x 20 minuter med en minuts halvtidsvila. Minst 3 utespelare + målvakt vid avspark.
KMI tillhandahåller matchboll storlek 5.

§ 15 . Licensierade spelare i SV. FF äger ej rätten att deltaga i KMI arrangemang om inget annat anges.
90 dagars karens räknas. Endast perioden 1 november –  25 mars räknas som 90 dagars karens.
Dispens gällande § 18 ges till spelare som representerar KMI representationslag. 
Dispens gällande § 18 ges till samtliga damer.
Dispens gällande § 18 ges till spelare som är över 35 år och spelar i aktivt i Skånebolls oldboysserie.
Paragraf § 15 gäller ej i Ungdomsserien.
Vid användande av aktivt licensierad spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

§ 16. Offside tillämpas inte.

§ 17.
Spelarbyten får ske när som helst under matchens gång. Ny spelare får ej beträda planen förrän den/de spelare som skall bytas ut lämnat planen vid mittlinjen, brott mot regeln medför varning.

§ 18. När bollen går över långlinjen, skall inspark (som ej får gå direkt i mål) läggas inom 4 sekunder sedan bollen lagts tillrätta. Om så inte sker går bollen över till motståndarlaget.

§ 19. När bollen förpassas över kortlinjen av anfallande lag skall målvakten kasta ut bollen från straffområdet inom 4 sekunder sedan denne fått tag i bollen. Bollen får inte kastas över halvplan.
Om kastet inte sker inom 4 sekunder, tilldelas motståndarlaget en frispark, som läggs på straffområdeslinjen. 

§ 20. Under spelets gång får målvakten kasta eller sparka bollen över hela plan.
Målvakten får skjuta bollen i mål ifrån eget straffområde.

§ 21. Hörnspark skall läggas inom 4 sekunder sedan bollen lagts tillrätta.
Om så inte sker tilldelas motståndarlaget frispark från den plats där hörnsparken skulle ha utförts.

§ 22. Vid inspark, hörnspark, frispark samt avspark skall motståndarna befinna sig minst 4 meter från bollen. Mål får göras direkt på avspark.

§ 23. Om bollen träffar taket eller lamparmatur döms inspark från långlinjen till icke felande lag.
Målvakt får ej ta med händer vid medveten bakåtpassning som förpassats med ben/fötter.
Vid sådan förseelse tilldelas motståndarlaget frispark som läggs vid straffområdeslinjen.

§ 24. En spelare som gör sig skyldig till några av följande förseelser får frispark och eventuellt Gult kort emot sig.

Glidtacklingar är strängeligen förbjudna. Det är också förbjudet att göra en glidtackling i försök att spela bollen, oavsett om man träffar en motspelare eller inte.

  • Sparkar eller försöker sparka en motspelare.
  • Hoppar mot en motspelare.
  • Angriper en motspelare på ett våldsamt eller farligt sätt.
  • Angriper en motspelare bakifrån, utom när denna täcker vägen till bollen.
  • Slår eller försöker slå en motspelare, eller spottar på honom/henne.
  • Håller fast, knuffar, angriper en motspelare med skuldran, tar med händer medvetet, spelsabotage.

Vid 2 gula kort eller 1 rött kort till en och samma spelare i samma match renderar i utvisning ifrån aktuell match.

§ 25
 För att matchen ska kunna genomföras måste lagen har 3 spelare på plan i vardera lagen. Kan något av lagen inte fullfölja matchen med tre spelare (pga utvisningar eller skador) så bryts matchen och andra laget tilldöms en seger. Kan båda lagen inte fullfölja matchen så avbryts matchen och inga poäng delas ut om inte tävlingskommittén bestämmer något annat.

§ 29. Vid byte av spelare tillämpas flygande byten. Fria antal byten.

 § 30. Endast Fotbollsskor med långa dobbar är tillåtna! (Dock ej skor med skruvdubbar)
Fotbollsskor med slät sula samt grusskor är strängt förbjudna!
Spelare som använder andra skor såsom inomhusskor, grusskor kommer att vägras spel i aktuell match.

§ 31. Samtliga lagkaptener skall bära armbindel som bryter mot tröjfärgen.

§ 32. Herrlag kan genom att söka dispens ifrån KMI tillåtas ha 2 damer med i laguppställningen per match. Det är endast tillåtet att använda 2 damer på plan samtidigt.

§ 33. Målvakt får ej ta upp med händerna vid avsiktlig bakåtpass som passas ifrån medspelares fot. Gäller även inspark ifrån sidlinjerna.

§ 34. Målvakt får hålla i bollen med händerna i högst 4 sek. Målvakt får ta valfritt antal steg inom straffområdet inom ovannämnda tid.

§ 35. Målvakt får vid straffspark flytta sig sidled jämns mållinjen, men måste stå kvar på mållinjen tills dess att bollen spelats av straffläggare.

§ 36. Protest skall skriftligen insändas till styrelsen. Skrivelse samt avgift skall vara KMI tillhanda senast 24 timmar efter spelad berörd match.

Protest inkommen senare än 24 timmar efter spelad match behandlas inte.
Protest avgift 200 kr. Protestavgiften dras ifrån garantiavgiften.

§ 37. Varning samt utvisning utdelas till spelare enligt SV. FF: s regler. Vid grov utvisning är spelaren avstängd det straff som utdöms av KMI:s tävlingskommitté. Beslut meddelas skriftligen samt telefonledes till ansvarig lagledare.

§ 38. Åldersgränsen för att delta i KMI:s arrangemang är 15 år.

§ 39. Nolltolerans gällande svordomar och olämpligt uppträdande renderar i gult eller rött kort beroende på grovheten i förseelsen.

Skriker man något av nedanstående högt rakt ut i luften, efter att t ex. ha missat en målchans, så skall det vara grov utvisning. Samma gäller om man riktar det mot domare, motståndare, medspelare, ledare eller publik/åskådare

Exempel på könsord som kommer att bestraffas med rött kort:
Kuk, fitta, knulla, rövhål …
Exempel på kränkande ord som kommer att bestraffas med rött kort:
Blatte, Svenne, hora, bög, neger…

Springer man omkring och använder andra olämpliga ord hela tiden, t ex när man missar en passning, så skall det vara muntlig erinran. Likaså om man spontant riktar det mot en motståndare efter att ha blivit fälld.

Om man däremot förolämpar motståndaren genom att säga; ”din djävul” skall det vara varning.
Om man skriker en svordom högt rakt ut i luften skall det vara varning.
Exempel på svordomar som kommer att bestraffas: Fan, helvete, djävlar…

Följande ska bestraffas med utvisning för grov förseelse och anmälas till KF Malmös TK (Tävlingskommittén)

  • Allt fysiskt våld och alla former av hot mot domare.
  • Obscena eller kränkande gester riktade mot spelare, ledare, domare eller publik

Ovanstående direktiv är ett klargörande från fotbollsrörelsen som ett stöd till alla domare och ledare. Därutöver gäller, för alla andra uttryck och gester, domarens egen bedömning och regeltolkning. Skillnaden är att ovanstående direktiv gäller oavsett plats, situation eller omständighet och lämnar inget utrymme för tolkning eller bedömning, av domare eller annan. Således bör samtliga ledare tillämpa direktivet även på träning och andra verksamhetsrelaterade sammanhang.

INFO Nolltolerans

§ 40. I övrigt tar vi stöd av SV. FF tävlingsbestämmelser.

§ 41. Slutspelad serie avgörs enligt nedanstående;

1, Poäng
2, Målskillnad
3, Flest gjorda mål
4, Inbördes möte
5, Lottdragning