Verksamhetsplan 2023

Här presenteras verksamhetsplanen när den behandlats på årsmötet den 24 februari.