Tävlingsbestämmelser Utomhusserien

Vid frågor angående våra tävlingsbestämmelser kontakta följande person;

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

§ 1. Uppträd med respekt och värdighet gentemot domare, funktionärer, medspelare och lagkompisar.

§ 2. Endast personliga medlemmar anslutna till KF Malmö äger rätten att deltaga i KMI arrangemang.

§ 3. Endast medlemmar som är registrerade till KMI respektive arrangemang får deltaga i aktuell match.
Vid eventuell användande av ny spelare skall detta alltid registreras utan undantag på KMI hemsida före aktuell match. KMI äger rätten att begära legitimation av berörda spelare som deltar i KMI arrangemang.

Vid upprepande eller synnerligen allvarliga regelbrott av § 3 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 4. Ansvarig lagledare skall skriva matchrapport i god tid före utsatt matchtid i vårt tävlingsverktyg KIT. På förtryckt matchrapport skall det skrivas tröjnummer på respektive spelare som deltar i aktuell match. Matchrapporten finns i KIT.

Vid ej korrekt ifylld matchrapport äger KMI rätten att diskvalificera berört lag.

Vid ej rätt ifylld matchrapport tilldöms laget en straffavgift på 100 kr samt att
motståndarlaget tilldöms som segrare med matchresultatet 7 – 0.

Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

Vid upprepande eller synnerligen allvarliga regelbrott av § 4 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie och Cup.

§ 5. Match skall genomföras på i spelordningen fastställd tidpunkt. Styrelsen äger rätten att under tävlingens gång göra ändringar i spelordningen.

§ 6. Vid dålig väderlek före första matchen vid aktuell spelomgång äger KMI rätten att bestämma om aktuell spelomgång  skall genomföras.
Matchstatusen för aktuell spelomgång presenteras på hemsidan kl. 16.00 inför varje spelkväll.
Övriga tider äger berörd matchdomare på plats rätten att avgöra matchstatusen.

§ 7. Lag skall vara på plan på utsatt matchtid. I annat fall kan berörd domare blåsa W.O till närvarande lag. Lag som lämnar W.O förlorar matchen med resultat 0-3.

§ 8. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O seger med 0-3.
Vid lämnande av 4 W.O matcher utesluts berört lag ur aktuell serie.
Inga avgifter betalas tillbaka.

Aktuell serie räknas om enligt nedanstående regler;

Om berört lag diskas ifrån serie: Samtliga kvarvarande lag i serien tilldömes segern med 3-0 i samtliga spelade matcher samt i samtliga kvarvarande matcher. 

Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna W.O.
Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

Matchledare:
Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

Gäller det matchändring samma dag är det av extra stor vikt att även ringa till ansvarig matchledare!!! Får man ej svar när man ringer så skicka ett SMS!

ATT OBSERVERA! W.O avgift: 600 kr per lämnad W.O match. W.O avgiften skall betalas utan undantag.  Avgiften dras ifrån garantiavgiften.

ATT OBSERVERA! Om man inte meddelar KF Malmö i skälig tid så att motståndare står på matchplan beredda till spel så utgår en SMUTSIG WO AVGIFT PÅ 1600 KR.

§ 9. Matchändring ifrån definitiv matchkalender medges ej.
Undantag kan medges om lag kommer överens sinsemellan om ersätta sin matchtid med 2 andra lags matchtid. Det är upp till flyttande lag att kontakta dom lag som blir berörda.

§ 10. KMI äger rätten att stänga av lag/spelare ifrån KMI arrangemang om laget har ekonomiska skyldigheter till KMI. Aktuellt lag/spelare förblir avstängd till betalning sker.

§ 11. Lagen skall bära med enhetlig färg tryckta numrerade tröjor. Minimum 21 centimeter!
Endast tryckta siffror på rygg godkännes! Ditmålade / tejpade siffror är ej tillåtna.

§ 12. Benskydd är obligatoriskt! Har spelare ej benskydd samt strumpor som täcker över dessa, får berörd spelare ej deltaga.

§ 13. Lagsammansättning 7 spelare + max 9 avbytare per match. (6 utespelare + 1 målvakt)
Laget bestämmer själv antal spelare gällande könsfördelningen i laget.

§ 14. Följande poängberäkning tillämpas: Vinst ger 3 poäng och oavgjort ger 1 poäng.

I händelse av att lagen i en och samma match uteblir räknas matchen som ospelad och inget av berörda lag erhåller någon poäng. Berörda lag erläggs även att betala en straffavgift på 800 kr per lag.