Tävlingsbestämmelser Utomhusserien

Vid frågor angående våra tävlingsbestämmelser kontakta följande person;

Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

§ 1. Uppträd med respekt och vördighet gentemot domare, medspelare och lagkompisar.

§ 2. Endast personliga medlemmar anslutna till KF Malmö äger rätten att deltaga i KMI arrangemang.

§ 3. Endast medlemmar som är registrerade till KMI respektive arrangemang får deltaga i aktuell match. Vid eventuell användande av ny spelare skall detta alltid registreras utan undantag på KMI hemsida före aktuell match.

KMI äger rätten att begära legitimation av berörda spelare som deltar i KMI arrangemang.

Vid upprepande regelbrott av § 3 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 4. Ansvarig lagledare skall skriva matchrapport i god tid före utsatt matchtid i vårt tävlingsverktyg KIT.

På förtryckt matchrapport skall det skrivas tröjnummer på respektive spelare som deltar i aktuell match.
Matchrapporten finns i KIT.

Vid ej korrekt ifylld matchrapport äger KMI rätten att diskvalificera berört lag.

Vid ej rätt ifylld matchrapport tilldöms laget en straffavgift på 100 kr samt att
motståndarlaget tilldöms som segrare med matchresultatet 7 – 0.

Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

Vid upprepande regelbrott av § 4 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie och Cup.

§ 5. Match skall genomföras på i spelordningen fastställd tidpunkt. Styrelsen äger rätten att under tävlingens gång göra ändringar i spelordningen.

§ 6. Vid dålig väderlek före första matchen vid aktuell spelomgång äger KMI rätten att bestämma om aktuell spelomgång  skall genomföras. Matchstatusen för aktuell spelomgång presenteras på hemsidan kl. 16.00 inför varje spelkväll.

Övriga tider äger berörd matchdomare rätten att avgöra matchstatusen.

§ 7. Lag skall vara på plan på utsatt matchtid. I annat fall kan berörd domare blåsa W.O till närvarande lag. Lag som lämnar W.O förlorar matchen med resultat 0-3.

§ 8. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O seger med 0-3. Vid lämnande av 2 W.O matcher utesluts berört lag ur aktuell serie.

Aktuell serie räknas om enligt nedanstående regler;

A, Om berört lag diskas ifrån serie i omgång 1 till 11: Samtliga resultat strykes & berört lag nollas.

B, Om berört lag diskas ifrån serie i omgång 12 till 22: Samtliga kvarvarande lag i serien tilldömes segern med 3-0 i samtliga spelade matcher samt i samtliga kvarvarande matcher.

Inga avgifter betalas tillbaka. Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna W.O. Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

Matchledare:
Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

Att observera! W.O avgift: 600 kr per lämnad W.O match. W.O avgiften skall betalas utan undantag. Om inte W.O avgiften betalas in inom föreskriven tid diskvalificeras laget med omedelbar verkan.

Att observera! Om man inte meddelar KF Malmö i skälig tid så att motståndare står på matchplan beredda till spel så utgår en SMUTSIG WO AVGIFT PÅ 1600 KR.

§ 9. Matchändringar som endast får göras av ansvarig matchledare kan endast i undantagsfall beviljas. Matchändringar skall skriftligen insändas till KMI senast 14 dagar före fastställd matchtid. Om lag ej kan spela på KMI fastställt matchdatum senare än 14 dagar, kan ansvarig matchledare i undantagsfall bevilja detta. Berörd lagledare skall då ringa eller skriva till ansvarig matchledare:

Matchledare:
Susanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E-post: susanna@korpenmalmoif.se

Gäller det matchändring samma dag är det av extra stor vikt att ringa till ansvarig matchledare.

Flyttmatch Tariff 1;
Flytt av match 14 dagar före ordinarie matchdatum.
Kostnad 400 kr

Flyttmatch Tariff 2;
Flytt av match senare än 14 dagar före ordinarie matchdatum.
Kostnad 600 kr

Flyttmatch Tariff 3;
Flytt av match samma dag som ordinarie matchdatum.
Kostnad 800 kr

Flyttmatch Tariff 4;
En “smutsig” w.o. kostar 1600 kr.
Detta innebär att laget inte har meddelat föreningen eller motståndarlaget att de inte kan komma.

§ 10. KMI äger rätten att stänga av lag/spelare ifrån KMI arrangemang om laget har ekonomiska skyldigheter till KMI. Aktuellt lag/spelare förblir avstängd till betalning sker.

§ 11. Lagen skall bära med enhetlig färg tryckta numrerade tröjor. Endast siffror på rygg godkännes.
Ditmålade / tejpade siffror är ej tillåtna.

§ 12. Benskydd är obligatoriskt! Har spelare ej benskydd samt strumpor som täcker över dessa, får berörd spelare ej deltaga.

§ 13. Lagsammansättning 7 spelare + max 9 avbytare per match. (6 utespelare + 1 målvakt)
I mixed serien gäller 4 damer + 4 herrar på plan + max 8 avbytare per match. (7 utespelare + 1 målvakt)

§ 14. Följande poängberäkning tillämpas: Vinst ger 3 poäng och oavgjort ger 1 poäng.

I händelse av att lagen i en och samma match uteblir räknas 0-0 i kvot och inget av berörda lag erhåller någon poäng.
Berörda lag erläggs även att betala en straffavgift på 800 kr per lag.