Lämna WO Fotboll

Behöver ni ställa in er match & lämna W.O.?
Tyvärr har vi inga möjligheter att flytta några matcher i våra serier.

För att lämna W.O!
Kontakta nedanstående person:

Matchledare Korpen Malmö Idrottsförening
Sanna Larsson
Tlf: 0762-181838
E post: susanna@korpenmalmoif.se

ATT OBSERVERA!

Vid lämnande av w.o gäller nedanstående;

Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O seger med 0-3.
Vid lämnande av 4 W.O matcher utesluts berört lag ur aktuell serie.
Aktuell serie räknas om och samtliga resultat mot berört lag strykes ifrån resultat listan.
Inga avgifter betalas tillbaka.
Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna w.o.
Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

Kostnad: 600 kr per lämnad W.O match.

Gäller det matchändring samma dag är det av extra stor vikt att både ringa och meddela per epost till ansvarig matchledare.

Smutsig W.O
Om laget inte kommer till aktuell match och inte meddelat föreningen i skälig tid så utdöms en straffavgift på 1600 kr.  

För mer information se tävlingsbestämmelserna.

Notering: Korpen Malmö IF äger rätten att göra ändringar i spelschemat under seriens gång.