Mycket viktig information gällande våra fotbollsserier 12 november 2020

 
Dom råd & restriktioner som infördes av Region Skåne den 27 oktober och som gjorde att vi fick stänga ner vår
verksamhet gäller fram till tisdag den 17 november.

Korpen Malmö IF har idag torsdag 12 november försökt att få fram info om vad som gäller från och med onsdag 18 november.

Men tyvärr utan resultat! Detta tycker vi är under all kritik. 
Men tyvärr inget vi kan påverka mer än att påpeka det för berörda beslutsfattande instanser.

Ovanstående innebär att samtliga lag skall göra sig beredda på match från och med 18 november.

Så fort Korpen Malmö IF fått besked om vad bestämmande instanser tar för beslut om eventuella fortsatta restriktioner eller lättnader så kommer vi meddela er det så fort som möjligt per mejl / hemsida / FB.

Korpen Malmö IF
Tradition & Kvalité sedan 1927