Korpen Malmö IF har en ny styrelse. 1 mars 2021

I torsdags den 25 februari hade föreningen årsmöte.
På grund av rådande omständigheter anordnades mötet digitalt detta året.
 
Korpen Malmös Styrelse 2021
 
Ordförande: Marie Wahlgren
Ledamot: Sara Zederfelt
Ledamot: Francisco Canabate
Ledamot: Peter Abrahamsson
Ledamot: Peter Lindberg
Suppleant: Johanna Jönsson