Korpen Malmö ställer in vårens alla inomhusverksamheter 19 februari 2021

Ordförande har ordet

Bästa medlem

Igår torsdag den 18 februari har vi nåtts av beskedet att folkhälsomyndigheten tagit beslut om att inte ändra i nuvarande restriktioner gällande idrottsinomhusverksamheter.

I och med detta så har styrelsen tagit det mycket tråkiga beslutet att ställa in vårens alla inomhusverksamheter med omedelbar verkan.

Det är självklart med tungt hjärta som vi gör detta men vi känner att det är helt rätt beslut i och med den mycket tuffa situation som hela vårt samhälle befinner oss i.

Vi måste börja fokusera och tro på att vi får sätta igång Utomhusverksamhet inom snar framtid.

Styrelsen har beslutat om att full kompensation för inställd verksamhet skall betalas ut till våra medlemmar.

Dock måste vi ödmjukt men bestämt be om tid att kunna göra detta för vi har inte möjlighet att kunna kompensera alla som blivit drabbade direkt.

Detta då det rör sig om ca 800.000 kr i inställd verksamhet så måste vi betala ut i lugn och metodisk takt. Detta så att föreningen inte hamnar i akut likviditetsbrist och i och med det får skulder hos Skatteverket och till Kommunen.

Föreningen mottar idag stöd ifrån bland annat Tillväxtverket.

Ett av kraven för att få stöd är att inte ha några skatteskulder.
Stödet ifrån Tillväxtverket är ett absolut måste för att vi skall kunna överleva.

Vår uppfattning är att styrelsen har ett starkt stöd hos våra medlemmar och en stor förståelse för att vi tvingas ta detta tuffa beslut.

Nu på måndag den 22 februari kommer ni få ett mejl ifrån ekonomiansvarige där ni kommer få info gällande ersättning för inställd verksamhet.

Slutord

Vi är i en prövotid tillsammans! Det är bara tillsammans vi kan klara detta!
Korpen Malmö är född & sprungen ifrån idén att man hjälps åt i svåra tuffa tider.
Vi måste visa stor solidaritet och stor förståelse om vi skall lyckas gå igenom detta stålbad.

Jag tror att ni precis som jag känner en stor kampvilja och beslutsamhet att se till att Korpen Malmö IF överlever denna för oss alla mycket svåra och komplicerade situation som vi alla hamnat i. 

Det är styrelsens förhoppning att ni ser era inbetalda pengar som något som gör att Korpen Malmös 94 åriga stolta historia i Malmö stad kan fortsätta.

För Malmö kommer bli så mycket fattigare & tråkigare om vår älskade förening tvingas lägga ner.

Var rädda om er tills vi ses!

Bästa hälsningar

Marie Wahlgren
Er ordförande