Kallelse Årsmöte 2013 16 januari 2014

Korpen Malmö Fotboll kallar på Årsmöte!

Inbjudan Årsmöte KF Malmö För verksamhetsåret 2013

Datum: 21 februari 2014
Tid: kl 18.30
Plats: Mellanhedens IP Omklädningsrum A
Dagordning: Enligt Korpföreningen Malmö Fotbolls stadgar.
Motioner: Skall vara MKS tillhanda senast den 7 februari kl. 18.30

Motioner insändes brevledes till adress:
Korpföreningen Malmö Fotboll
Box 5260
200 72 Malmö

Eller per epost till adress: mks@malmokorpenfotboll.com

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser,

verksamhetsplan 2014, eventuella styrelseförslag samt eventuella
motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna på
MKS Kansli Mellanhedens IP måndag – torsdag 10:00 – 20:00 from 14 februari.
För att underlätta för båda parter ser vi att man bokar dag & tid om man vill
ta del av handlingarna.
Bokning sker genom mail: mks@malmokorpenfotboll.com
Anmälan till årsmötet: Göres med ett mail till mks@malmokorpenfotboll.com

Uppge i mailet vilket lag du spelade med 2013.

Varmt Välkomna!

Med idrottslig hälsning
Styrelsen för Korpföreningen Malmö Fotboll