Föreningsinfo 18 december 18 december 2020

Hej kära medlemmar, 

I och med att Skåne fortfarande befinner sig i en mycket allvarlig situation gällande Covid-19 tog en enig styrelse  i måndags beslut om att hålla föreningen stängd fram t.o.m. 31 Januari 2021. 

Vår bestämda uppfattning är att det är direkt ansvarslöst att starta upp verksamhet igen så länge smittspridningen ökar & sjukvården är så hårt ansträngd som den är för tillfället. 

De nya nationella råden säger att idrott ska utövas på ett smittskyddsäkert sätt. 

Detta innebär tillexempel att träning för personer födda 2004 eller tidigare ska anpassas så att det inte förekommer närkontakt och begränsas till högst 8 personer. 

I vår verksamhet där det i större delen av våra aktiviteter förekommer närkontakt blir detta svårt. Vi kan t.ex. inte utföra vår fotboll just nu då antalet deltagare också kommer överskrida den normerande 8-personersregeln. 

Vi hoppas att smittspridningen minskar och att läget lättar snart.

Styrelsen kommer att ha nästa möte torsdag den 21 januari då vi kommer att göra en samlad bedömning om det aktuella läget där och då .
Beslut kommer då att tas om fortsatt stängning eller öppning av föreningen.

Var rädda om er alla.

Vänligen, er ordförande

Marie Wahlgren