Inomhusserien 7 manna Herr – Dillon Revision 14 december 2015