Serievinnarcupen utomhus

Vid frågor angående våra tävlingsbestämmelser kontakta följande person:
Ola Pettersson
Tlf: 040-54 55 09
E-post: ola@korpenmalmoif.se

§ 1. Uppträd med respekt och värdighet gentemot domare, medspelare och lagkompisar.

§ 2. Endast personliga medlemmar anslutna till Korpen äger rätten att deltaga i KMI arrangemang.

§ 3. Endast medlemmar som är registrerade till KMI respektive arrangemang får deltaga i aktuell match. Vid ev. användande
av ny spelare skall detta alltid registreras utan undantag på KMI hemsida före aktuell match.

KMI äger rätten att begära legitimation av berörda spelare som deltar i KMI arrangemang.

Vid upprepande regelbrott av § 3 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 4. Ansvarig lagledare skall skriva matchrapport i god tid före utsatt match tid! På förtryckt matchrapport skall det kryssas i vilka respektive spelare som deltar i aktuell match samt tröjnummer på dessa.

Vid ej korrekt ifylld matchrapport äger KMI rätten att diskvalificera berört lag.

Vid ej rätt ifylld matchrapport tilldöms laget en straffavgift på 50 kr samt att motståndarlaget döms till segrare med 7 – 0.

Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare tilldömes motståndarlaget
segern med 7-0.

Vid upprepande regelbrott av § 4 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell cup.

§ 5. Sist skrivande lag av matchrapport skall medtaga matchrapport till berörd ansvarig matchdomare.

§ 6. Match skall genomföras på i spelordningen fastställd tidpunkt. Styrelsen äger rätten att under tävlingens gång göra ändringar i spelordningen.

§ 7. Lag skall vara på plan på utsatt matchtid. I annat fall kan berörd match domare blåsa W.O. till närvarande lag. Lag som lämnar W.O. förlorar matchen med resultat 0-3.

§ 8. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O. seger med
0-3.

§ 10. KMI äger rätten att stänga av lag/spelare ifrån KMI arrangemang om laget har ekonomiska skyldigheter till KMI .
Aktuellt lag/spelare förblir avstängd till betalning sker.

§ 11. Lagen skall bära med enhetlig färg tryckta numrerade tröjor. Endast siffror på rygg godkännes. Ditmålade siffra/siffror är ej tillåtna.

§ 12. Benskydd är obligatoriskt! Har spelare ej benskydd samt strumpor som täcker över dessa, får berörd spelare ej deltaga.

§ 13. Lagsammansättning: 7 spelare + max 5 avbytare. ( 6 utespelare + 1 målvakt )

§ 14. Serievinnarcupen är en utslagsturnering. Vid oavgjort resultat avgörs matchen av straffar. Straffar lägges en och en tills avgörande sker.

§ 15. Lag får inte ställa upp till spel med mindre än 5 spelare i KMI utomhus arrangemang.

§ 16. Både hemmalag och bortalag är skyldiga att tillhandahålla med linjeman. Med linjeman menas avbytare, åskådare.

§ 17. Öron hänge, ringar, klockor samt all typ av piercing är strängeligen förbjudet att ha på sig under alla KMI arrangerade fotbollsmatcher! Det är ej tillåtet att tejpa över några smycken.

§ 18. Båda lagen är skyldig att medföra reglementsenlig fotboll. Fotbollen ska vara i storlek 5 och i gott skick.

§ 19. Licensierade spelare i SVFF äger ej rätten att deltaga i KMI arrangemang. 90 dagars karens räknas.
Tiden 1 november – 10 mars räknas som 90 dagar.

§ 20. Enskild medlem får endast representera 1 lag i Serievinnarcupen utomhus.

§ 21. Matchtid för Serievinnarcupen utomhus är 2 X 15 minuter med 1 minuts pausvila.

§ 22. Offside tillämpas inte.

§ 23. Inkast har ersatts med inspark, vilken ej får gå direkt i mål.

§ 24. Vid byte av spelare tillämpas flygande byten. Fria antal byten.

§ 25. Fotbollsskor med skruvdubbar är ej tillåtna.

§ 26. Samtliga lagkaptener skall bära armbindel som bryter mot tröjfärgen.

§ 27. Vid samma tröjfärg vid aktuell match enligt matchkalendern är alltid bortalaget
skyldigt att byta matchtröja till annan tröjfärg.

KMI tillhandahåller med västar i Serievinnarcupen utomhus. Västarna finns i tävlings sekretariatet.

§ 28. Herrlag kan genom att söka dispens ifrån KMI tillåtas ha 2 damer med i lag- uppställningen per match. Det är endast tillåtet att använda 1 dam på plan.

§ 29. Målvakt får ej ta upp med händerna vid avsiktlig bakåtpass som passas ifrån medspelares fot. Gäller även inspark ifrån sidlinjerna.

§ 30. Målvakt får hålla i bollen med händerna i högst 6 sek. Målvakt får ta valfritt antal steg inom straffområdet inom ovannämnda tid.

§ 31. Inspark får göras från vilken sida som helst om målet. Vid hörna äger domaren rätten att bestämma vilken sida hörnan skall spelas ifrån.

§ 32. Målvakt får vid straffspark flytta sig sidleds jämns mållinjen men måste stå kvar på mållinjen till dess bollen spelats av straffläggare.

§ 33. Protester
Laget kan senast efter 10 minuter efter slutsignal lämna in skriftlig protest. KMI tävlingsledning är suveräna i beslutstagandet. Protestavgift 100 kr. Avgiften betalas endast tillbaks om protesten äger laga kraft.

§ 34. Varning samt utvisning utdelas till spelare enligt SV. FF: s regler. Vid grov utvisning är spelaren avstängd det straff som utdöms av KMI tävlings kommitté. Beslut meddelas skriftligen samt telefonledes till ansvarig lagledare.

§ 35. Åldersgränsen för att delta i Malmö Korpen fotbolls arrangemang är 15 år.

§ 36. I övrigt gäller SV. FF tävlingsbestämmelser.

Länk till SvFFs spelregler: http://www.svenskfotboll.se