Viktig information gällande kompensation för inställd verksamhet pg av Covid-19 18 november 2021

Har du/ni blivit drabbade av inställd verksamhet som Korpen Malmö anordnat på grund av Covid-19?
Då är det hög tid att kontakta Korpen Malmö för att få kompensation.

Styrelsen har tagit beslut om att alla som blivit drabbade kan ansöka om kompensation fram till 5 december 2021.

OBS VIKTIGT! OBS VIKTIGT! OBS VIKTIGT!
Man kan bara ansöka om kompensation fram till den 5 december 2021.
Därefter tillfaller alla eventuella innestående pengar föreningen.

Kontakta ekonomiansvariga Amara Azeem för mer info gällande kompensation;
amara@korpenmalmoif.se

Korpen Malmö IF
Tradition & Kvalité sedan 1927