Uppdaterad information gällande Utomhusserien 2021 Vår (12 maj) 12 maj 2021

Korpen Malmö har precis fått information om att vår planerade seriestart den 24 maj ännu en gång kommer att skjutas upp.
Detta då nuvarande restriktioner förlängs till den 1 juni.

Styrelsen för Korpen Malmö IF kommer att ha ett styrelsemöte på måndag den 17 maj där diskussioner och beslut kommer att tas
om hur vi går vidare med Utomhusserien 2021. 

Vad styrelsen beslutar kommer att delges på tisdag den 18 maj.

Vi ber er att inte kontakta Korpen Malmö i ovanstående fråga utan vi ber er vänligt att vänta på besked som delges på tisdag den 18 maj.

Korpen Malmö IF
Tradition & Kvalité sedan 1927