Uppdaterad information gällande Utomhusserien 2021 Vår (19 maj) 19 maj 2021

Med anledning av sjukdom så fick Styrelsen ställa in det planerade styrelsemötet i måndags den 17 maj.
Nytt styrelsemöte är bestämt till söndag den 23 maj.

På detta mötet kommer det att tas ett definitivt beslut om Utomhusserien 2021 Vårsäsongen.
Beslutet kommer att meddelas till berörda per Mejl / FB / Hemsida på måndag den 24 maj.

Korpen Malmö IF 
Tradition & Kvalité sedan 1927