Redovisning av enkätsvar 21 december 2015

Här kommer som utlovat svarsunderlagen gällande utskickad enkät för Utomhusserien 2015.

Klicka här för att komma till Enkät DELTAGARE Svarsfrekvens ca 5%

Klicka här för att komma till Enkät LAGLEDARE Svarsfrekvens ca 70%

Med idrottslig hälsning

Ola Pettersson
Sportchef
Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927
ola@korpenmalmoif.se