Preliminär serieindelning gällande Utomhusserien 2017 9 mars 2017

Till berörda lagledare

Klicka på länken för att komma till den preliminära serieindelningen.

http://www.korpenmalmoif.se/tabeller-resultat/

Välj Utomhusserien 2017

Eventuella synpunkter skall vara Korpen Malmö tillhanda senast söndag den 12 mars.

ATT OBSERVERA!
Korpen Malmö äger yttersta beslutsrätten att fastställa definitiv serieindelning.

Med idrottslig hälsning

Ola Pettersson
Sportchef

Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927

Postadress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Hillerödsvägen 6A
21747 Malmö

Besöksadress;
Hillerödsvägen 6A
21747 Malmö, Sverige

Mobil: 0707-545650

mks@malmokorpenfotboll.com
ola@malmokorpenfotboll.com
www.malmokorpenfotboll.com