MYCKET VIKTIGT MEDDELANDE! VI STÄLLER IN ALL VERKSAMHET UNDER 2 VECKOR! 17 mars 2020

UPPDATERAD 2020-03-17, kl 14.02
 
Styrelsen beslutar att ställa in all verksamhet i perioden 17 mars till den 30 mars.
 
Korpen Malmös Motionsidrottsförenings styrelse har per idag, den 17 mars,
beslutat att ställa in all verksamhet som arrangeras av föreningen under de nästkommande 14 dagarna.
 
Beslutet gäller per omgående och det betyder att alla matcher, träningar, tävlingar ställs in, först och främst till och med 30 mars.
 
Under perioden kommer vi följa utvecklingen noggrant och om vi behöver förlänga perioden så kommer vi kommunicera detta till alla som berörs.
 
Föreningen har även beslutat om att senarelägga premiären av Utomhusserien 2020 från den 30 mars till den 14 april.
 
Styrelsens beslut är taget med hänsyn och respekt för varje enskild medlems hälsa och eventuella oro men framförallt grundar sig beslutet i att föreningen har ett samhällsansvar att inte bidra till ytterligare smittspridning.
 
Folkhälsomyndigheten bedömer idag risken för smittspridning som mycket hög i Sverige.
 
Vi har full förståelse för att detta beslut kan innebära besvikelse för medlemmar som vill fortsätta motionera.
Vi vill att Korpens verksamhet ska präglas av glädje och gemenskap men efter några dagar där glädjen bytts ut mot oro bland många medlemmar så är vi övertygade att detta är rätt beslut att ta.
 
Beslutet som är taget kommer bland annat påverka föreningens tävlingsverksamhet i fotboll gällande om serier kan slutspelas och att slutspel kan genomföras.
 
Exakt hur det kommer påverka ber vi om att få återkomma till.
Samma sak gäller eventuella ekonomiska ersättningar för inställd verksamhet.
 
Vi kommer återkomma med mer info när vi vet mer om hur länge detta uppehåll kommer att pågå.
 
Vi ber om er förståelse och kommer behöva tid för att anpassa oss efter de nya förutsättningarna.
 
Nya beslut kopplat till den uppkomna situationen kommer kommuniceras via e-post / Hemsida / FB
Vi ber om din hjälp att sprida informationen så att den når ut till så många berörda som möjligt.
 
Eventuella frågor besvaras via mailadress info@korpenmalmoif.se så snabbt vi har möjlighet.
 
Med hopp om att denna svåra tid för oss alla kommer att gå över så fort som möjligt.
 
Var rädda om er tills vi ses igen.
 
Med idrottslig hälsning
 
Korpen Malmö IF
Styrelsen