Korpen Malmö IF Kallar till årsmöte 14 januari 2022

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2021 för medlemmar som betalt medlemsavgift 2021.

Med anledning av Covid – 19 problematiken har styrelsen beslutat om att anordna årsmötet för verksamhetsåret 2021 digitalt.

Vi kommer att använda det digitala mötesverktyget Teams och man anmäler sig till årsmötet genom att svara på detta mejl.

En vecka före årsmötet kommer Korpen Malmö skicka ut per epost alla handlingar samt en deltagarlänk till mötet till alla som anmäler sig.

Datum & Tid: fredagen den 25 februari kl. 18.00

Plats: Webbaserat digitalt möte genom online verktyget Teams

Dagordning: Enligt Korpen Malmö IF:s stadgar

Eventuella Motioner: Skall vara Korpen Malmö IF tillhanda senast den 11 februari kl. 18.00

Motioner insändes brevledes till adress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Tenorgatan 2 A
215 74 Malmö

Eller per epost till adress: ola@korpenmalmoif.se

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2022,
eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna from 18 februari per epost.

Anmälan: Skicka ett mejl till Susanna Larsson
susanna@korpenmalmoif.se

Varmt välkomna med er anmälan till årsmötet.

Med idrottslig hälsning

Styrelsen Korpen Malmö IF

Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927