Korpen Malmö Idrottsförening stöder Malmö Kvinnojour 9 juni 2014

Korpen Malmö IF:s representationslag damer har ett initiativ som heter Målmyntet där supporters får skänka pengar för varje mål laget gör. Idén framtogs av damlagets eldsjäl Ewelina V. Kruszczynska och förra året skänkte laget bollar till barn i krigs- och katastrofsituationer genom Unicef. Av de pengar som samlas in i år har laget och styrelsen bestämt att 50% ska gå till Malmö Kvinnojour för att stödja deras arbete för våldsutsatta kvinnor.

“Jouren stödjer kvinnor som vill förändra sin livssituation och som är i behov av stöd. Alla kvinnor, oavsett om de blivit utsatta för våld i heterosexuella eller samkönade relationer, är välkomna till kvinnojouren. Syftet med verksamheten är att ge kvinnan möjlighet att själv ta kontroll över sin situation och att stärka självkänslan. Jouren ser som sin uppgift att vara stödjande – aldrig övertagande. Samtal, stöd och rådgivning är kostnadsfria. Kontakt med advokat och myndigheter kan förmedlas”. (information om verksamheten från deras hemsida)

Vill du som medlem hjälpa till kan du göra så på flera sätt:
* Stöd Malmö Kvinnojour direkt genom stödmedlemskap
* Skänk pengar i insamlingsbössor som kommer att finnas på Mellanhedens IP året ut.
* Skänk mobiltelefon (ej smartphone) som kvinnorna behöver för att på riskfritt sätt kunna hålla kontakt med vänner och familj. Dessa kan ges till funktionärer på plats på Mellanhedens IP, vi kommer se till så de når Malmö Kvinnojour sedan.