Kontaktuppgifter vecka 26-31 27 juni 2014

Sommarschema 2014

Korpen Malmö Idrottsförening
Kontaktuppgifter i perioden 28 juni – 3 augusti 2014

Vill man komma i kontakt med Korpen Malmö under perioden
28 juni – 3 augusti 2014 så gäller nedanstående kontaktuppgifter;

Att observera!
Inga frågor gällande hösten och vinterns arrangemang kommer besvaras
under denna period.

Vi kommer endast besvara frågor som rör verksamheten i
ovannämnda period tex sommarkul, må bra fotboll, replag.
From den 4 augusti är vi tillbaks med full service igen!

VECKA 26

Louise Berg
0736545665
louise@malmokorpenfotboll.com

Adem Pllana
0736545664
adem@malmokorpenfotboll.com

VECKA 27

Louise Berg
0736545665
louise@malmokorpenfotboll.com

Adem Pllana
0736545664
adem@malmokorpenfotboll.com

Robin Bogdanovic
0707545619
robin@malmokorpenfotboll.com

VECKA 28

Robin Bogdanovic
0707545619
robin@malmokorpenfotboll.com

VECKA 29

Robin Bogdanovic
0707545619
robin@malmokorpenfotboll.com

VECKA 30

Robin Bogdanovic
0707545619
robin@malmokorpenfotboll.com

VECKA 31

Johan Canabaté
0707545653
johan@malmokorpenfotboll.com