Kallelse till lagledarmöte 8 mars 2013

– Malmö Korp Serier i Fotboll –
– Kallelse till lagledarmöte gällande Utomhusserien 2013 –
Inbjudan obligatoriskt lagledaremöte

Det är med stor glädje & stolhet vi hälsar alla
lagledare för våra stolta korplag hjärtligt välkomna
till årets upptaktsmöte inför det 86:e spelåret av
Malmö Korp Serier i Fotboll.

Datum: 20 mars
Dag: Onsdag
Tid: 18:30 – 20:00
Plats: Aulan Slottstadens Skola

Notering 1: Slottstadens skola är den gula
tegelbyggnaden bredvid Mellanhedens IP.

Notering 2: Tänk på att vi är 140 st ledare som
skall på mötet och det är svårt med parkeringplatser.

På mötet kommer vi att gå igenom tävlingsbestämmelser,
arbetsorganisation, arbetsmetod, info om vad som är
på gång i föreningen, lotteri, samt lite annat kul.

ATT OBSERVERA! MÖTET ÄR OBLIGATORISKT!
Om inte lagets lagledare kan närvara så går det
bra att skicka annan representant för laget.

LAG SOM UTEBLIR IFRÅN MÖTET KOMMER ATT DISKVALIFICERAS
MED OMEDELBAR VERKAN OCH ERSÄTTAS MED RESERVLAG.

Frågor? Funderingar? kontakta undertecknad!

Styrelsen med personal hälsar er hjärtligt välkomna
till årets upptaktsträff.

Ola Pettersson
Sportchef Korpen Malmö Fotboll
0707545650
ola@malmokorpenfotboll.com