Kallelse till Årsmöte 15 januari 2018

– Korpen Malmö Idrottsförening –
– Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2017 –

Korpen Malmö Idrottsförening

Kallelse till medlemmar som har betalt medlemsavgift 2017
till Årsmöte för verksamhetsåret 2017.

Datum & Tid: Fredagen den 23 februari kl. 18.00
Plats: Korpen Malmö IFs Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)
Dagordning: Enligt Korpen Malmö IFs stadgar.

Eventuella Motioner: Skall vara KMI tillhanda senast den 9 februari kl. 18.00

Motioner insändes brevledes till adress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Hillerödsvägen 6 A
217 47 Malmö
Eller per epost till epost adress: info@korpenmalmoif.se

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2018,
eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna
på Korpen Malmö IF Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel) from 16 februari enligt överenskommelse.

Med anledning av ovanstående serveras middag efter mötet.
För att kunna planera vår beställning av mat & dryck ber vi dig meddela Korpen Malmö om och hur många som kommer per epost:
ola@korpenmalmoif.se senast den 22 februari kl. 12.00

Varmt välkomna!

Med idrottslig hälsning

Styrelsen Korpen Malmö IF

Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927

Postadress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Hillerödsvägen 6A
21747 Malmö
Besöksadress;
Hillerödsvägen 6A
21747 Malmö, Sverige
Mobil: 0707545650
info@korpenmalmoif.se
www.korpenmalmoif.se
https://www.facebook.com/korpenmalmoidrottsforening/