Kallelse till Årsmöte gällande verksamhetsåret 2014 17 januari 2015

Korpen Malmö Idrottsförening
Kallelse till Årsmöte för verksamhetsåret 2014

 • Tid;
  Fredagen den 20 februari 2015 kl. 18.00
 • Plats;
  Korpen Malmö IFs Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)
 • Dagordning;
  Enligt Korpen Malmö IFs stadgar.
 • Eventuella Motioner;
  Skall vara KMI tillhanda senast den 6 februari kl. 18.00
  Motioner insändes brevledes till adress;
  Korpen Malmö Idrottsförening
  Hillerödsvägen 6 A

217 47 Malmö
  Eller per epost till epost adress;
  mks@malmokorpenfotboll.com

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2015, eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna på
Korpen Malmö IF Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)
måndag – fredag 08:00 – 17:00 from 13 februari.
Med anledning av ovanstående serveras middag efter mötet.

För att kunna planera vår beställning av mat & dryck ber vi dig meddela Korpen Malmö om och hur många som kommer
per epost: mks@malmokorpenfotboll.com 
senast den 16 februari kl. 17.00

Varmt välkomna!

Med idrottslig hälsning
Styrelsen för Korpen Malmö Idrottsföreningen