– Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2020 – 25 januari 2021

Kallelse till årsmöte till verksamhetsåret 2020 för medlemmar som betalt medlemsavgift 2020.
 
Med anledning av Covid – 19 problematiken har styrelsen beslutat om att anordna årsmötet för verksamhetsåret 2020 digitalt.
Vi kommer att använda det digitala mötesverktyget ZOOM och man anmäler sig till årsmötet genom att skicka ett mejl till ola@korpenmalmoif.se
 
En vecka före årsmötet kommer Korpen Malmö att skicka ut handlingar samt en deltagarlänk till mötet.
 
Datum & Tid: torsdagen den 25 februari kl. 18.00
Plats: Webbaserat digitalt möte genom online verktyget Zoom
Dagordning: Enligt Korpen Malmö IF:s stadgar
Eventuella Motioner: Skall vara Korpen Malmö IF tillhanda senast den 11 februari kl. 18.00
 
Motioner insändes brevledes till adress;
 
Korpen Malmö Idrottsförening
Bollspelsvägen 3
216 25 Malmö
 
Eller per epost till epost adress:
 
Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2021,
eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna
from 18 februari per epost.
 
Anmälan: Skicka ett mejl till ola@korpenmalmoif.se
 
Varmt välkomna med er anmälan till årsmötet
 
Med idrottslig hälsning
Styrelsen Korpen Malmö IF
 
Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927