Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2019 16 januari 2020

– Korpen Malmö Idrottsförening –
– Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2019 –

Korpen Malmö Idrottsförening

Kallelse till medlemmar som betalt medlemsavgift till Årsmöte för verksamhetsåret 2019.

Datum & Tid: fredagen den 21 februari kl. 18.00
Plats: Korpen Malmö IF:s Kansli Hyllie Sportcenter
Dagordning: Enligt Korpen Malmö IF:s stadgar
samt förslag på stadgeändring gällande förtydligande av våra stadgar.

Förslag 01 ändring av stadgar;

Nuvarande text

6 § Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas:
• verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen.

Förslag till stadgeändring
6 § Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas:
• verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen med tillhörande balans & resultaträkning.

Mer information kommer att finnas i handlingarna till årsmötet.

Eventuella Motioner: Skall vara Korpen Malmö IF tillhanda senast den 7 februari kl. 18.00

Motioner insändes brevledes till adress; 

Korpen Malmö Idrottsförening 
Bollspelsvägen 3
216 25 Malmö
Eller per epost till epost adress: ola@korpenmalmoif.se

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2020, eventuella styrelseförslag samt 
eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna på Korpen Malmö IF Kansli Bollspelsvägen 3
from 14 februari enligt överenskommelse.

Med anledning av ovanstående serveras lättare förtäring efter mötet.
För att kunna planera vår beställning av mat & dryck ber vi dig meddela Korpen Malmö 
senast den 20 februari kl. 12.00 om du kommer per epost: ola@korpenmalmoif.se 

Varmt välkomna!

Med idrottslig hälsning

Styrelsen Korpen Malmö IF
Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927

Postadress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Bollspelsvägen 3
21625 Malmö

Besöksadress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Bollspelsvägen 3
21625 Malmö

Mobil: 0707545650
ola@korpenmalmoif.se
www.korpenmalmoif.se
https://www.facebook.com/korpenmalmoidrottsforening/