Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2018 7 januari 2019

– Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2018 –

Kallelse till medlemmar som har betalt medlemsavgift 2018 till Årsmöte för verksamhetsåret 2018.

Datum & Tid: fredagen den 22 februari kl. 18.00
Plats: Korpen Malmö IF:s Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)
Dagordning: Enligt Korpen Malmö IF:s stadgar.

Eventuella Motioner: Skall vara KMI tillhanda senast den 8 februari kl. 18.00

Motioner insändes brevledes till adress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Hillerödsvägen 6 A
217 47 Malmö
Eller per epost till epost adress: info@korpenmalmoif.se

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2019,
eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna på
Korpen Malmö IF Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel) from 15 februari enligt överenskommelse.

Med anledning av ovanstående serveras middag efter mötet.

För att kunna planera vår beställning av mat & dryck ber vi dig meddela Korpen Malmö senast den 20 februari kl. 12.00
om du kommer per epost: ola@korpenmalmoif.se

Varmt välkomna!

Med idrottslig hälsning

Styrelsen Korpen Malmö IF

Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927