Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2018 7 januari 2019

– Korpen Malmö Idrottsförening –
– kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2018 –

Korpen Malmö Idrottsförening

Kallelse till medlemmar som har betalt medlemsavgift 2017 & 2018 till Årsmöte för verksamhetsåret 2018.

Datum & Tid: fredagen den 22 februari kl. 18.00
Plats: Korpen Malmö IF:s Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)
Dagordning: Enligt Korpen Malmö IF:s stadgar samt så kommer styrelsen föreslå att anta helt nya stadgar.
Mer information kommer att finnas i handlingarna till årsmötet.

Eventuella Motioner: Skall vara Korpen Malmö IF tillhanda senast den 8 februari kl. 18.00

Motioner insändes brevledes till adress; 

Korpen Malmö Idrottsförening 
Hillerödsvägen 6 A
217 47 Malmö
Eller per epost till epost adress: info@korpenmalmoif.se

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2019, eventuella styrelseförslag samt 
eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna på Korpen Malmö IF Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)
from 15 februari enligt överenskommelse.

Med anledning av ovanstående serveras middag efter mötet.
För att kunna planera vår beställning av mat & dryck ber vi dig meddela Korpen Malmö 
senast den 20 februari kl. 12.00 om du kommer per epost: ola@korpenmalmoif.se 

Varmt välkomna!

Med idrottslig hälsning

Styrelsen Korpen Malmö IF
Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927

Postadress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Hillerödsvägen 6A
21747 Malmö

Besöksadress;
Hillerödsvägen 6A Gavel
21747 Malmö

Mobil: 0707545650
info@korpenmalmoif.se
www.korpenmalmoif.se
https://www.facebook.com/korpenmalmoidrottsforening/