Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2016 17 januari 2017

Korpen Malmö Idrottsförening
Kallelse till medlemmar som har betalt medlemsavgift 2016
till Årsmöte för verksamhetsåret 2016.

Datum & Tid: Fredagen den 24 februari kl. 18.00

Plats: Korpen Malmö IFs Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)

Dagordning: Enligt Korpen Malmö IFs stadgar.

Eventuella Motioner: Skall vara KMI tillhanda senast den 10 februari kl. 18.30

Motioner insändes brevledes till adress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Hillerödsvägen 6 A
217 47 Malmö
Eller per epost till epost adress: info@korpenmalmoif.se

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2017,
eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna
på Korpen Malmö IF Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel) from 17 februari enligt överenskommelse.

Med anledning av ovanstående serveras middag efter mötet.
För att kunna planera vår beställning av mat & dryck ber vi dig meddela
Korpen Malmö om och hur många som kommer?per epost: ola@korpenmalmoif.se senast den 23 februari kl. 12.00

Varmt välkomna!

Med idrottslig hälsning

Ola Pettersson
Föreningschef
Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927

Postadress;
Korpen Malmö Idrottsförening
Hillerödsvägen 6A
21747 Malmö

Besöksadress;
Hillerödsvägen 6A
21747 Malmö, Sverige

Växel: 040-54 55 09
info@korpenmalmoif.se
www.korpenmalmoif.se
https://www.facebook.com/korpenmalmoidrottsforening/