Kallelse till Årsmöte för verksamhetsåret 2015 19 januari 2016

Korpen Malmö Idrottsförening
Kallelse till Årsmöte för verksamhetsåret 2015

 • Datum & Tid; Fredagen den 19 februari 2016 kl. 18.30
 • Plats; Korpen Malmö IFs Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)
 • Dagordning; Enligt Korpen Malmö IFs stadgar.
 • Eventuella Motioner; Skall vara KMI tillhanda senast den 5 februari kl. 18.30
  Motioner insändes brevledes till adress;
  Korpen Malmö Idrottsförening
  Hillerödsvägen 6 A
  217 47 Malmö
  Eller per epost till epost adress; info@korpenmalmoif.se

  Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2016, eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar
  finns tillgängliga för medlemmarna på
Korpen Malmö IF Kansli Hillerödsvägen 6 A (Gavel)
måndag – fredag 08:00 – 17:00 from 12 februari.
  Med anledning av ovanstående serveras middag efter mötet.
  För att kunna planera vår beställning av mat & dryck ber vi dig meddela Korpen Malmö om och hur många som kommer
per epost: ola@korpenmalmoif.se senast den 17 februari kl. 17.00

Varmt välkomna!

Med idrottslig hälsning
Styrelsen för Korpen Malmö Idrottsföreningen