Kallelse Årsmöte 2012 31 januari 2013

Inbjudan Årsmöte KF Malmö För verksamhetsåret 2012

Datum: 27 februari 2013
Tid: kl 18.00
Plats: Mellanhedens IP Omklädningsrum A
Dagordning: Enligt Korpföreningen Malmö Fotbolls stadgar.
Stadgar: Klicka här >>> KF Malmö Stadgar
Motioner
: Skall vara MKS tillhanda senast den 13 februari kl. 18.00
Motioner insändes brevledes till adress:
Korpföreningen Malmö Fotboll
Box 5260
200 72 Malmö

Eller per epost till adress: mks@malmokorpenfotboll.com

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2013, eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna på MKS Kansli Kalendegatan 7 måndag – fredag 10:00 – 16:00 from 21 februari. För att underlätta för båda parter ser vi att man bokar dag & tid om man vill ta del av handlingarna. Bokning sker genom mail: mks@malmokorpenfotboll.com

Anmälan till årsmötet: Göres med ett mail till mks@malmokorpenfotboll.com
Uppge i mailet vilket lag du spelade med 2012.

Varmt Välkomna!

Med idrottslig hälsning

Styrelsen för Korpföreningen Malmö Fotboll