Kallelse årsmöte 2011 22 januari 2012

Årsmöte för verksamhetsåret 2011

Korpföreningen Malmö Fotboll

  • Tid: Fredagen den 17 februari 2012 kl 18.00
  • Plats: Mellanhedens IP Omklädningsrum A
  • Dagordning: Enligt Korpföreningen Malmö Fotbolls stadgar.
  • Motioner: Skall vara MKS tillhanda senast den 3 februari kl. 18.00

 

Motioner insändes brevledes till adress;
Korpföreningen Malmö Fotboll
Box 5260
200 72 Malmö
Eller per epost till adress: mks@malmokorpenfotboll.com

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan 2012, eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner
ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna på MKS Kansli Mellanhedens IP
måndag – torsdag 16:00 – 21:00 from 10 februari.

Med anledning av ovanstående serveras middag efter mötet.
För att kunna planera vår beställning av mat & dryck ber vi dig meddela MKS
om och hur många som kommer per telefon 0707-545650 eller
per epost mks@malmokorpenfotboll.com
senast den 15 februari kl. 17.00

 

Välkomna!
Med idrottslig hälsning
Styrelsen för Korpföreningen Malmö Fotboll