Information om fortsatt stängning av verksamhet 27 april 2020

Malmö den 27 april 2020

Bästa medlem

Här kommer info & beslut gällande Korpen Malmös kommande verksamhet.

Detta virus är inget att leka med utan vi måste ta det på största allvar.
Folk har dött av det i tusentals bara i Sverige och man räknar med att flera 1000 till skall dö.

Korpen Malmö IF skall / måste ta sitt ansvar för att inte fler skall bli smittade.
Vi har redan tagit ett stort ansvar och kommer göra det igen så länge det är nödvändigt.

Vi lever alla i en mycket svår och skrämmande tid.

Ovissheten om hur länge denna mardröm skall finnas hos oss är nog det som är mest
jobbigast för oss alla, jag som ni har en stark längtan efter att allt skall bli normalt igen. 

Så att man kan börja leva på riktigt!

Vår älskade förening Korpen Malmö IF har drabbats otroligt hårt av situationen.

Vi har tvingats att ställa in all vår verksamhet, vi har tvingats lägga ner vårt representationslag i fotboll. Vi har tvingats säga upp 2 personer ur personalstyrkan.

Resterande personal är permitterade på 60 % och from 1 maj på 80 %.

Som tidigare meddelats så har all verksamhet varit inställd och framskjuten till den 2 maj.

Styrelsen har på ett extra inkallat möte tagit ett nytt beslut.

Styrelsen har noggrant satt sig in i situationen och tagit del av så mycket information som möjligt ifrån berörda myndigheter.

Förenklat utan att gå in på alla detaljer så är rekommendationerna ifrån myndigheterna att undvika stora folksamlingar så mycket som möjligt.

Med ovannämnd information som beslutsunderlag har en enhällig styrelse beslutat om följande;

1, Att ställa in alla kvarvarande träningstillfällen som skulle anordnas i perioden 2 maj – 31 maj i nedanstående idrotter;

• Volleyboll
• Basket
• Innebandy
• Handboll
• Pickleball

2, Att skjuta fram MåBra Fotbollsträningen fram till 8 augusti

3, Att skjuta fram Seriepremiären i Malmö Korp Serier i Fotboll till den 9 augusti
Serierna kommer att spelas som en enkelserie.

Gällande punkt 2 – 3 så är ovanstående förhoppningar.
För dags datum så lyder det förbud mot att spela matcher för personer som är över 18 år.
Vi kommer att följa utvecklingen nära och noggrant.

En enhällig styrelse beslöt även att inga startavgifter kommer att betalas tillbaka för utebliven verksamhet. Föreningens självklara ambition är givetvis att leverera all idrott som våra medlemmar anmält sig till och betalt för.

Alltså Styrelsens ambition och plan är att göra våra medlemmar så skadelösa så mycket som föreningen klarar av att hantera.

Det betyder att vi inte kan ge ett 100 % besked om hur kompensationen kommer att se ut dags datum utan det får bli en senare fråga när den rådande situationen är över.

Den dagen vi i lugn & ro kan överblicka den ekonomiska skadan och våra möjligheter att kompensera så kommer vi att återkomma med ett nytt besked.

För den tuffa sanningen & verkligheten är att om vi skulle behöva betala tillbaka inbetalda avgifter så kommer föreningen att gå i konkurs med omedelbar verkan.

Detta då vi har ett personalansvar och andra ekonomiska åtaganden
som inte försvinner från en dag till en annan.

Jag ber er ödmjukt och vänligt att se helheten i denna situation.
Föreningen hoppas på en stor förståelse från er medlemmars sida
om varför vi tvingas göra som vi gör.

För detta är en situation som föreningen inte kan rå för! 

Hade någon sagt för några månader sedan att vi skulle tvingas ta sådana här tråkiga & tuffa beslut så skulle man bara skakat på huvudet.

Ni har vårt ord på att vi kommer göra allt för att ni medlemmar skall bli så skadelösa som möjligt!
Men ni måste räkna med att vi eventuellt inte kommer att kunna kompensera er fullt ut.

Men vårt mål är att det skall bli så!

Eventuell kompensation kommer att anordnas i ny verksamhet och inte i återbetalning av avgifter.

Vid eventuella frågor & funderingar rörande ovanstående info & beslut,
var god att kontakta mig genom att skicka ett emalj till: marie@korpenmalmoif.se

Korpen Malmö kommer att informera er löpande om nya beslut.

Jag vill med följande avslutande ord be dig att vara rädd om dig och jag hoppas vi ses i någon idrottsaktivitet i snar framtid.

Med vänlig hälsning

Marie Wahlgren
Ordförande Korpen Malmö IF

Korpen Malmö IF
Tradition & Kvalité sedan 1927