KORPEN MALMÖ IF KALLAR TILL ÅRSMÖTE 10 januari 2023

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2022 för medlemmar som betalt medlemsavgift 2022.
Datum & Tid: fredagen den 24 februari kl. 18.00
Plats: Korpens Kansli
Adress: Tenorgatan 2 A Lindängens IP
Dagordning: Enligt Korpen Malmö IF:s stadgar
Eventuella Motioner: Skall vara Korpen Malmö IF tillhanda senast den 10 februari kl. 18.00

Motioner insändes brevledes till adress;

Korpen Malmö Idrottsförening
Tenorgatan 2 A

215 74 Malmö

Eller per epost till adress: ola@korpenmalmoif.se

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 2023, eventuella styrelseförslag samt eventuella motioner ifrån medlemmar finns tillgängliga för medlemmarna

from 17 februari på Korpen Malmös Kansli.

Anmälan för deltagande på årsmötet;
Skicka ett mejl till Susanna Larsson

susanna@korpenmalmoif.se

Varmt välkomna med er anmälan till årsmötet.

Med idrottslig hälsning

Styrelsen Korpen Malmö IF

Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927