Info om KF Malmös årsmöte 1 mars 2013

– Korpföreningen Malmö Fotboll –
– Årsmöte 2012 –

Onsdagen den 27 februari avhölls KF Malmös årsmöte.

12 röstberättigade medlemmar var på plats och tog del
av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse mm.

Som ny ordförande valdes Louise Berg och som ny ledamot
valdes Francisco Canabaté.

KF Malmö vill på detta sätt tacka avgående ordförande
Per Åke Persson och ledamot Michael Sundqvist för
gott arbete i föreningen.

Mer info gällande årsmötet och närmare presentation av
styrelsen kommer inom kort att presenteras på
hemsidan under länken MKS Info.

Sist men kanske det viktigaste! Tack till dom medlemmar
för att ni kom på mötet och gjorde er röst hörd.

Frågor? Funderingar? Kontakta undertecknad!

Med idrottslig hälsning

Ola Pettersson Sportchef
Malmö Korpserier i fotboll

Malmö Korpserier i fotboll
Box 5260 200 72 Malmö
Mobil: 0707-545650
mks@malmokorpenfotboll.com
www.malmokorpenfotboll.com