Tävlingsbestämmelser Five A Side Kombihallen & Hyllie Sportcenter

Vid frågor angående våra tävlingsbestämmelser kontakta följande person:

Johan Canabate
Tlf: 0707-545653
E-post: johan@korpenmalmoif.se

§ 1. Uppträd med respekt och vördighet gentemot domare, medspelare och lagkompisar.

§ 2. Endast personliga medlemmar anslutna till KMI Malmö äger rätten att deltaga i KMI:s arrangemang.

§ 3. Endast medlemmar som är registrerade till KMI Malmö respektive arrangemang får deltaga i aktuell match.
Vid eventullt användande av ny spelare skall detta alltid registreras utan undantag på KMI´s hemsida före aktuell match.

KMI äger rätten att begära legitimation av berörda spelare som deltar i KMI arrangemang.

Vid upprepande regelbrott av § 3 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 4. Ansvarig lagledare skall skriva matchrapport i god tid före utsatt matchtid!
På förtryckt matchrapport skall det kryssas i vilka spelare som deltar i aktuell match samt tröjnummer på dessa.
Vid ej korrekt ifylld matchrapport äger KMI rätten att diskvalificera berört lag.

Vid ej rätt ifylld matchrapport tilldöms laget en straffavgift på 100 kr samt att motståndarlaget döms till segrare med 7 – 0. Avgiften dras ifrån garantiavgiften.

Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

Vid upprepande regelbrott av § 4 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 5. Match skall genomföras på i spelordningen fastställd tidpunkt. Styrelsen äger rätten att under tävlingens gång göra ändringar i spelordningen.

§ 6. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O seger med 0-3.
Vid lämnande av två W.O matcher utesluts berört lag ur aktuell serie. Aktuell serie räknas om och samtliga resultat mot berört lag strykes ifrån resultat listan. Inga avgifter betalas tillbaka. Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna W.O

Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

Matchledare:
Johan Canabaté
Tlf: 0707-545653
E-post: johan@korpenmalmoif.se

Att observera! W.O avgift: 600 kr per lämnad W.O match. W.O avgiften skall betalas utan undantag.

§ 7.
Matchändringar som endast får göras av ansvarig matchledare kan endast i undantagsfall beviljas. Matchändringar skall skriftligen insändas till KMI senast 14 dagar före fastställd matchtid.

Om lag ej kan spela på KMI fastställt matchdatum senare än 14 dagar, kan ansvarig matchledare i undantagsfall bevilja detta. Berörd lagledare skall då ringa eller skriva till ansvarig matchledare:

Matchledare:
Johan Canabaté
Tlf: 0707-545653
E-post: johan@korpenmalmoif.se

Gäller det matchändring samma dag är det av extra stor vikt att även ringa till ansvarig matchledare.

Flyttmatch Tariff 1;
Flytt av match 14 dagar före ordinarie matchdatum.
Kostnad 400 kr

Flyttmatch Tariff 2;
Flytt av match senare än 14 dagar före ordinarie matchdatum.
Kostnad 600 kr

Flyttmatch Tariff 3;
Flytt av match samma dag som ordinarie matchdatum.
Kostnad 800 kr

Flyttmatch Tariff 4;
En “smutsig” w.o. kostar 1600 kr.
Detta innebär att laget inte har meddelat föreningen eller motståndarlaget att de inte kan komma.

§ 8. KMI äger rätten att stänga av lag/spelare ifrån KMI:s arrangemang om laget har ekonomiska skyldigheter till KMI. Aktuellt lag/spelare förblir avstängd till betalning sker.

§ 9. Lagen skall bära med enhetlig färg, med undantag för målvakten tryckta numrerade tröjor.
Endast siffror på rygg godkännes. Ditmålade siffror är ej tillåtna.
Vid samma tröjfärg vid aktuell match enligt matchkalendern är alltid bortalaget skyldig att byta matchtröja till annan tröjfärg.

Det lag som ej uppgett tröjfärg i programmet räknas alltid som bortalag om motståndarlaget har likadan eller snarlik färg på matchtröjorna så att ansvarig aktuell matchledare ej kan skilja lagen åt. Lagkaptenen skall bära armbindel, som bryter mot tröjfärgen.

Föreningen tillhandahåller med västar och kaptensbindel vid behov.

§ 10. Benskydd är obligatoriskt! Har spelare ej benskydd samt strumpor som täcker över dessa, får berörd spelare ej deltaga.

§ 11. Lagsammansättning 5 spelare + max 8 avbytare per match. ( 4 utespelare + 1 målvakt )
Herrlag kan genom att söka dispens ifrån KMI tillåtas ha 4 damer med i laguppställningen per match.
Det är endast tillåtet att använda 2 damer på plan samtidigt.

§ 12. Följande poängberäkning tillämpas: Vinst ger 3 poäng och oavgjort ger 1 poäng.
I händelse av att lagen i en och samma match uteblir räknas 0-0 i kvot och inget av berörda lag erhåller någon poäng.

Berörda lag erläggs även att betala en straffavgift på 400 kr per lag.

§ 13. Örhänge, halsband, ringar, klockor samt all typ av piercing är strängeligen förbjudet att ha på sig under alla KMI:s arrangerade fotbollsmatcher! Det är ej tillåtet att tejpa över några smycken.

§ 14. Speltiden är 2 x 20 minuter med en minuts halvtidsvila. Minst 4 spelare vid avspark.
KMI tillhandahåller matchboll storlek 5 ( Gäller Kombihallen) Storlek 4 Gäller (Hyllie Sportcenter)

§ 15. Licensierade spelare i SV. FF äger ej rätten att deltaga i KMI:s arrangemang. 90 dagars karens räknas. Tiden 15 oktober – 15 april räknas som 90 dagar.
Dispens gällande § 15 ges till spelare som representerar KMI:s representationslag som äger rätten att deltaga i våra serier i sina respektive korplag.
Dispens ges till lag i Damserien samt i Företagsserien samt i diverse serier som vi anordnar.
Kontrollera om ni får använda licensierade spelare genom att läsa inbjudan till aktuell serie noggrant.

§ 16. Lagen skall vara omklädda samt ha fyllt i laguppställning hos tidtagaren senast 20 minuter före matchstart.

§ 17 Långbyxor är förbjudna! Endast kortbyxor är tillåtna. Långa kortbyxor typ bermudashorts, knickers och liknande är ej heller tillåtna. Denna regel gäller för alla spelare i laget med undantag för målvakten. Det är ej heller tillåtet att vika- eller rulla upp långbyxor.

§ 18 A. Gäller Kombihallen
Endast Fotbollsskor med långa dobbar är tillåtna! (Dock ej skor med skruvdubbar)
Fotbollsskor med slät sula samt grusskor är strängt förbjudna!
Spelare som använder andra skor såsom inomhusskor, grusskor kommer att vägras spel i aktuell match.

§ 18 B. Gäller Hyllie Sportcenter 
Endast skor med slät sula med none marking sula är tillåtna!

§ 19. Spelarbyten får ske när som helst under matchens gång.
Ny spelare får ej beträda planen förrän den/de spelare som skall bytas ut lämnat planen vid mittlinjen, brott mot regeln renderar i varning.

§ 20. När bollen går över långlinjen, skall inspark (som ej får gå direkt i mål) läggas inom 4 sekunder sedan bollen lagts tillrätta.
Om så inte sker går bollen över till motståndarlaget.

§ 21. När bollen förpassas över kortlinjen av anfallande lag skall målvakten kasta ut bollen från straffområdet inom 4 sekunder sedan denne fått tag i bollen.
Bollen får inte kastas över halvplan. Om kastet inte sker inom 4 sekunder, tilldelas motståndarlaget en frispark, som läggs på straffområdeslinjen.

§ 22. Gör målvakten en räddning eller är med i passningsspelet får denne skjuta bollen i mål direkt ifrån eget straffområde.

§ 23. Hörnspark skall läggas inom 4 sekunder sedan bollen lagts tillrätta.
Om så inte sker tilldelas motståndarlaget frispark från den plats där hörnsparken skulle ha utförts.

§ 24. Vid inspark, hörnspark, frispark samt avspark skall motståndarna befinna sig minst 4 meter från bollen. Mål får göras direkt på avspark.

§ 25. Om bollen träffar taket eller lamparmatur döms inspark från långlinjen till icke felande lag.

§ 26. Under spelets gång får målvakten kasta eller sparka bollen över hela plan.
Målvakt får ej ta med händer vid medveten bakåtpassning som förpassats med ben/fötter.
Vid sådan förseelse tilldelas motståndarlaget frispark som läggs vid straffområdeslinjen.

§ 27. En spelare som gör sig skyldig till några av följande förseelser får frispark och eventuellt Gult kort emot sig. Glidtacklingar är strängeligen förbjudna.
Det är också förbjudet att göra en glidtackling i försök att spela bollen, oavsett om man träffar en motspelare eller inte.

  • Sparkar eller försöker sparka en motspelare.
  • Hoppar mot en motspelare.
  • Angriper en motspelare på ett våldsamt eller farligt sätt.
  • Angriper en motspelare bakifrån, utom när denna täcker vägen till bollen.
  • Slår eller försöker slå en motspelare, eller spottar på honom/henne.
  • Håller fast, knuffar, angriper en motspelare med skuldran, tar med händer medvetet, spelsabotage.

Vid 2 gula kort eller 1 rött kort till en och samma spelare i samma match renderar i utvisning ifrån aktuell match!

§ 28. För att matchen ska kunna genomföras måste lagen ha 3 spelare + målvakten på plan i vardera lagen. Kan något av lagen inte fullfölja matchen med tre spelare + målvakten (pga utvisningar eller skador) så bryts matchen och andra laget tilldöms segern. Kan båda lagen inte fullfölja matchen så avbryts matchen och inga poäng delas ut om inte tävlingskommittén bestämmer något annat.

§ 29. Straffspark läggs med högst tre stegs ansats inom fyra sekunder sedan domaren gett klartecken. Straffspark skall läggas från straffområdeslinjen.
Målvakten får flytta sig i sidled på mållinjen men får inte gå framåt förrän bollen är i spel.
Om straffläggaren överskrider fyra sekunder eller tar för lång ansats, tilldelas motståndarlaget frispark.

§ 30. Att observera! Samtliga frisparkar är direkta.

§ 31. Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare, kan laget uteslutas.

§ 32. Åldersgränsen för att delta i KMI:s arrangemang är 15 år.

§ 33. Slutspelad serie avgörs enligt nedanstående;

1, Poäng
2, Målskillnad
3, Flest gjorda mål
4, Inbördes möte
5, Lottdragning.

I övrigt gäller Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser.

KOM ALLTID IHÅG

  • att efter avslutad match skall båda lagen ställa upp vid planens mittpunkt för att tacka domaren & varandra i god idrottslig korpanda.
  • att aldrig protestera mot domslut.
  • att rökning i idrottsdräkt är absolut förbjudet.
  • att alltid uppträda juste och värdigt till gagn för laget och korpseriens anseende.