Tävlingsbestämmelser Bror Helgessons Minnescup

Vid frågor angående våra tävlingsbestämmelser kontakta följande person:

Johan Canabate
Tlf: 0707-545653
E-post: johan@korpenmalmoif.se

§ 1. Uppträd med respekt och vördighet gentemot domare, medspelare och lagkompisar.

§ 2. Endast personliga medlemmar anslutna till KMI äger rätten att deltaga i KMI:s arrangemang.

§ 3. Endast medlemmar som är registrerade till KMI respektive arrangemang får deltaga i aktuell match. Vid eventuellt användande av ny spelare skall detta alltid registreras utan undantag på KMI:s hemsida före aktuell match.

KMI skriver ut matchrapporter 1 gång i veckan. För att få spelare registrerade och förtryckta på matchrapport för kommande spelvecka skall detta ske senast kl. 18.00 söndagar.

Vid registrering av spelare på vår hemsida måndag – fredag åligger det ansvarig lagledare att skriva upp berörd (a) spelare på baksidan av förtryckt matchrapport. Till nästkommande spelvecka finns berörd (a) nyanmäld(a) spelare förtryckt på matchrapport.

KMI äger rätten att begära legitimation av berörda spelare som deltar i KMI:s arrangemang.

Vid upprepande regelbrott av § 3 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell serie.

§ 4. Ansvarig lagledare skall skriva matchrapport i god tid före utsatt matchtid! På förtryckt matchrapport skall det kryssas i vilka respektive spelare som deltar i aktuell match samt tröjnummer på dessa.

Vid ej korrekt ifylld matchrapport äger KMI rätten att diskvalificera berört lag.

Vid ej rätt ifylld matchrapport tilldöms laget en straffavgift på 50 kr samt att motståndarlaget döms till segrare med 7 – 0.

Vid användande av icke spelklar deltagare, eller felaktigt uppgivande av namn på spelare tilldömes motståndarlaget segern med 7-0.

Vid upprepande regelbrott av § 4 äger KMI rätten att stänga av berört lag ifrån aktuell cup.

§ 5. Sist skrivande lag av matchrapport skall medtaga matchrapport till berörd ansvarig matchdomare.

§ 6. Match skall genomföras på i spelordningen fastställd tidpunkt. Styrelsen äger rätten att under tävlingens gång göra ändringar i spelordningen.

§ 7. Lag skall vara på plan på utsatt matchtid. I annat fall kan berörd matchdomare blåsa W.O. till närvarande lag. Lag som lämnar W.O. förlorar matchen med resultat 0-3.

§ 8. Om berört lag ej kan eller kommer till spel på av KMI fastställt speldatum tilldömes motståndarlaget W.O. seger med 0-3. Vid lämnande av två W.O. matcher utesluts berört lag ur aktuell cup. Aktuell serie räknas om och samtliga resultat mot berört lag strykes ifrån resultatlistan. Inga avgifter betalas tillbaka.

Det åligger ansvarig lagledare att meddela ansvarig matchledare att berört lag tänker lämna W.O.

Matchledare:
Johan Canabate
Tlf: 0707-545653
E-post: johan@korpenmalmoif.se

Detta är mycket viktigt så att motståndarlaget kan meddelas att matchen är inställd.

§ 9. KMI äger rätten att stänga av lag/spelare ifrån KMI:s arrangemang om laget har ekonomiska skyldigheter till KMI. Aktuellt lag/spelare förblir avstängd till betalning sker.

§ 10. Lagen skall bära med enhetlig färg tryckta numrerade tröjor. Endast siffror på rygg godkännes.
Ditmålade siffra/siffror är ej tillåtna.

§ 11. Benskydd är obligatoriskt! Har spelare ej benskydd samt strumpor som täcker över dessa, får berörd spelare ej deltaga.

§ 12. Lagsammansättning: 7 spelare + max 9 avbytare. ( 6 utespelare + 1 målvakt )

§ 13. I gruppspelet erhålles 3 poäng vid vinst, 1 poäng vid oavgjort.

Slutspelad grupp avgörs enligt nedanstående;

1, Poäng
2, Målskillnad
3, Flest gjorda mål
4, Inbördes möte
5, Lottdragning

Ev. Lottdragning sker i tävlings sekretariatet direkt efter sista gruppspelsmatch.

I händelse av att lagen i en och samma match uteblir räknas 0-0 i kvot och inget av berörda lag erhåller någon poäng. Berörda lag erläggs även att betala en straffavgift på 400 kr per lag.

§ 14. Lag får inte ställa upp till spel med mindre än 5 spelare + målvakt i KMI:s utomhus arrangemang.

§ 15. Öron hänge, ringar, klockor samt all typ av piercing är strängeligen förbjudet att ha på sig under alla MKS arrangerade fotbollsmatcher! Det är ej tillåtet att tejpa över några smycken.

§ 16. Båda lagen är skyldig att medföra reglementsenlig fotboll. Fotbollen ska vara i storlek 5 och i gott skick.

§ 17. Licensierade spelare i SVFF äger ej rätten att deltaga i KMI:s arrangemang. 90 dagars karens räknas.
Tiden 1 november – 10 mars räknas som 90 dagar.

§ 18. Enskild medlem får endast representera 1 lag i Bror Helgessons Minnescup.

§ 19. Matchtid för Bror Helgessons Minnes cup är 2 X 15 minuter med 1 minuts pausvila.

§ 20. Offside tillämpas inte.

§ 21. Inkast har ersatts med inspark, vilken ej får gå direkt i mål.

§ 22. Vid byte av spelare tillämpas flygande byten. Fria antal byten.

§ 23. Fotbollsskor med skruvdubbar är ej tillåtna.

§ 24. Samtliga lagkaptener skall bära armbindel som bryter mot tröjfärgen.

§ 25. Vid samma tröjfärg vid aktuell match enligt matchkalendern är alltid bortalaget
skyldigt att byta matchtröja till annan tröjfärg.

KMI tillhandahåller med västar i Bror Helgessons Minnescup. Västarna finns i tävlings sekretariatet.

§ 26. Herrlag kan genom att söka dispens ifrån KMI tillåtas ha 2 damer med i laguppställningen per match. Det är endast tillåtet att använda 1 dam på plan.

§ 27. Målvakt får ej ta upp med händerna vid avsiktlig bakåtpass som passas ifrån medspelares fot. Gäller även inspark ifrån sidlinjerna.

§ 28. Målvakt får hålla i bollen med händerna i högst 6 sek. Målvakt får ta valfritt antal steg inom straffområdet inom ovannämnda tid.

§ 29. Inspark får göras från vilken sida som helst om målet. Vid hörna äger domaren rätten att bestämma vilken sida hörnan skall spelas ifrån.

§ 30. Målvakt får vid straffspark flytta sig sidleds jämns mållinjen men måste stå kvar på mållinjen tills dess att bollen spelats av straffläggare.

§ 31. Protester
Laget kan senast efter 10 minuter efter slutsignal lämna in skriftlig protest. KMI:s tävlingsledning är suveräna i beslutstagandet. Protestavgift 100 kr. Avgiften betalas endast tillbaks om protesten äger laga kraft.

§ 32. Varning samt utvisning utdelas till spelare enligt SV. FF: s regler. Vid grov utvisning är spelaren avstängd det straff som utdöms av KMI:s tävlingskommitté. Beslut meddelas skriftligen samt telefonledes till ansvarig lagledare.

§ 33. Åldersgränsen för att delta i KMI:s fotbollsarrangemang är 15 år.

§ 34. I övrigt gäller SV. FF tävlingsbestämmelser.

Länk till SvFFs spelregler: http://www.svenskfotboll.se