MÅBRA Stavgång Höst 2021

Korpen Malmö IF Stavgång

Stavgång är en motionsform som liknar gång men som utövas med så kallade gångstavar som hjälpmedel.
Metoden uppfanns i Finland under 1950-1960-talet och var en del i de finska skidlöparnas sommarträning.
Stavarna ger en ökad och mer allsidig träningseffekt, då armar och överkropp aktiveras.

Stavgång anordnar vi:
Måndagar & Onsdagar klockan 10:00-11:00 i Pildammsparken
Tisdagar klockan 09:00-10:00 i Västra Hamnen 

INFORMATION STAVGÅNG

Höst 2021
Aktivitetsplats: Pildammsparken och Västra Hamnen
Aktivitetsdagar;

Måndag & Onsdag: Pildammsparken
Tid: 10:00-11:00

Tisdag:  Västra Hamnen.
Tid: 09:00 – 10:00

Kostnad: 200 kr för ett 12 gångs kort + 150 kr i medlemsavgift.
Första gången är gratis. 

FÖR ATT BLI MEDLEM: 
https://korpenmalmoidrottsforening.zoezi.se/member#/schedule/2

Övergripande frågor gällande arrangemanget, anmälan och betalning;

Kontakta Susanna Larsson
susanna@korpenmalmoif.se
0762-181838

Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927
Hemsida: www.korpenmalmoif.se
Facebook: www.facebook.com/korpenmalmoidrottsforening

 

Du kan få Fysisk aktivitet på Recept (FaR) utskrivet av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller annan legitimerad vårdpersonal.

Du får förslag på träning som passar bra vid just ditt hälsotillstånd och utifrån dina förutsättningar.

Men det är dina intressen som skall styra valet av aktivitet. 

Kostnad Fysisk aktivitet på Recept (FaR). 

320 kr / 12 gånger.

Eller 30 kr / gång om du går med egna stavar.

Eller 35 kr / gång om du lånar stavar.

Första gången är gratis. 

 

Stavgång Pildammarna

 

Stavgång Västra Hamnen