Stavgång Höst 2020

Korpen Malmö IF Stavgång

Stavgång är en motionsform som liknar gång men som utövas med så kallade gångstavar som hjälpmedel.
Metoden uppfanns i Finland under 1950-1960-talet och var en del i de finska skidlöparnas sommarträning.
Stavarna ger en ökad och mer allsidig träningseffekt, då armar och överkropp aktiveras.

Stavgång anordnar vi:

Måndagar & Onsdagar klockan 10:00-11:00 i Pildammsparken
Tisdagar klockan 09:00-10:00 i Västra Hamnen 

INFORMATION STAVGÅNG

Höst 2020
Aktivitetsplats: Pildammsparken och Västra Hamnen
Aktivitetsdagar;

Måndag & Onsdag: Pildammsparken
Tid: 10:00-11:00

Tisdag:  Västra Hamnen.
Tid: 09:00 – 10:00

Kostnad: 175 kr för ett 11 gångs kort + 150 kr i medlemsavgift.

Övergripande frågor gällande arrangemanget, anmälan och betalning;

Kontakta Susanna Larsson
susanna@korpenmalmoif.se
0762-181838

Korpen Malmö Idrottsförening
Tradition & Kvalité sedan 1927
Hemsida: www.korpenmalmoif.se
Facebook: www.facebook.com/korpenmalmoidrottsforening