MÅBRA STAVGÅNG VÅREN 2022

Korpen Malmö IF Stavgång

Stavgång är en motionsform som liknar gång men som utövas med så kallade gångstavar som hjälpmedel.
Metoden uppfanns i Finland under 1950-1960-talet och var en del i de finska skidlöparnas sommarträning.
Stavarna ger en ökad och mer allsidig träningseffekt, då armar och överkropp aktiveras.

INFORMATION STAVGÅNG

Vår 2022

Aktivitetsplats: Pildammsparken 
Aktivitetsdagar;

Måndag: Pildammsparken
Onsdag:
 Pildammsparken

Tid: 10:00-11:00
Terminsstart: 10 januari
Terminsperiod Vår: 10 januari – 24 juni
Kostnad: 200 kr för 12 gånger

FÖR ATT BLI MEDLEM: KLICKA HÄR!

Övergripande frågor gällande arrangemanget;

Susanna Larsson
Epost: susanna@korpenmalmoif.se
Mobil: 0762181838

Frågor & hjälp gällande anmälan och betalning;

Amara Azeem
Epost: amara@korpenmalmoif.se
Mobil: 0704-484588