Styrelsen

Styrelsen håller möten en gång i månaden. Om medlemmar vill skicka in en skrivelse med förslag på förbättringar för föreningen eller andra synpunkter går det bra att maila info@korpenmalmoif.se

Peter Abrahamsson

Ledamot

Monica Thörnlund

Kassör

Francisco Canabaté

Ordförande

Stefan Lanza

Suppleant

Susanna Larsson

Vice Ordförande

Anders Söderberg

Ledamot